Chia sẻ

Tre Làng

BỘ MẶT CỦA NHỮNG KẺ KHOÁC ÁO "DÂN CHỦ " QUA MỘT TẤM HÌNH Ong Bắp Cày Giá trị dân chủ bao giờ cũng cao quý và nó luôn là mục tiêu phấn đấu của bất kể chính thể nào, vì thế để làm dân chủ, trư...
NHỮNG NGƯỜI "KHIẾM THỊ" TRƯỚC SỰ THẬT LỊCH SỬ Những người “khiếm thị” trước sự thật lịch sử !? Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc Việt Nam...
BÁO CHÍ VN LẠI BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC VỀ SỰ XA HOA CỦA KIM JONG UN Bài chép từ GoogleTienlang Sau khi nhai lại sự tuyên truyền láo toét của truyền thông phương Tây về sự xa hoa của ông Yanukovych - ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog