Chia sẻ

Tre Làng

 Đề án phá sản hay giọng điệu phá bĩnh Phá bĩnh là hành động cố tình gây rối làm hỏng công việc của người khác nhằm đạt được mục đích có lợi cho mình. Chu Mộng Long (thành viên củ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog