Chia sẻ

Tre Làng

Suy tư - Trần Quang Cơ Suy tư - Trần Quang Cơ Những đêm ít ngủ, nằm nghĩ ngợi miên man, hết chuyện gần đến chuyện xa, từ vấn đề hẹp đến vấn đề rộng. Nghĩ về...
ĂN VẠ THỜI A - CÒNG KhanhKim@ Chuyện kể: Chí Phèo kẻ Ăn vạ thời A Còng. Thời phong kiến Thị Mầu "Mãn Nguyệt, chửa hoang". Chánh Tổng, Lý tr...
HẢ HÊ TRƯỚC BỆNH TÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC CHỈ CÓ THỂ LÀ SÚC VẬT, THƯA ÔNG NGUYỄN XUÂN DIỆN! Khoai@ Liệu có ai bất nhân như Nguyễn Xuân Diện hay không? Trên FB, TS Nguyễn Xuân Diện dẫn đường link tới blog của mình, với bài...
GS. Trần Ngọc Vương: "Trung Quốc mộng" và tính căn sói GS. Trần Ngọc Vương từng có thời gian giảng dạy tại đại học Bắc Kinh và đang tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu và tìm hiểu văn hoá Trung Q...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog