Chia sẻ

Tre Làng

TRÁI BÓNG, GIÀN KHOAN VÀ ĐỊNH MỨC KHUÂY KHỎA Nguyễn Vĩnh Nguyên Hình như đã có một cuộc điều tra tâm lý nào đó cho ra kết quả rằng bóng đá và thi hoa hậu là hai thứ giúp tâm trí ...

MÕM CHÓ

MÕM CHÓ Ong Bắp Cày Sở dĩ gọi là mõm chó vì nó hay cắn càn và sủa bậy. Thằng Ninh cẩu (Ninh Phú Khôi) là một ví dụ cho lối ví von trên.  ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog