Chia sẻ

Tre Làng

THIẾN DÂM TẶC: NHÂN VĂN HAY MAN RỢ? Cuteo@  Dâm tặc bao giờ cũng là nỗi khiếp sợ của cả xã hội. Mấy ngày nay, cụm từ "ấu dâm", "hiếp dâm", "...
 'VĂN MINH' ĐẦU GẤU Mỹ vẫn đang đòi Cam trả một món nợ gọi là 'nợ chiến tranh' . Món tiền này do Lon Nol, 'đồng minh' được Mỹ ủng hộ đảo chính...
GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ NẶC DANH THÌ LOẠN ĐẤT NƯỚC "Giải quyết đơn thư nặc danh thì loạn đất nước" Có giải quyết đối với tố cáo nặc danh hay không là vấn đề còn có quan điểm kh...
CHOÁNG VỚI PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC: ĐIỀU TRA VỤ ÁN DÂM Ô TRẺ EM KHÔNG CẦN CHỨNG CỨ, CHỈ CẦN NHÂN CHỨNG Ong Bắp Cày Phát biểu của quan chức phần nào cho thấy trách nhiệm của họ đối với xã hội và cho thấy trình độ nhận thức của họ. Và thư...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog