Chia sẻ

Tre Làng

NGỬI ĐI!

NGỬI ĐI! Cuteo@ Vãi thật! Tự nhiên lại chọc ra để ngửi. Không ngửi được lại phải đậy, mà đậy lại không kín. Ai đã thấm: Cái đẹp phô ...
NẾU LÊ THĂNG LONG LÀM TỔNG BÍ THƯ HOẶC LÀM TỔNG THỐNG... Khoai@ Có bạn hỏi Lê Thăng Long: " Bác bị thế này lâu chưa "? Câu hỏi đó nói lên tất cả về một kẻ đóng vai " khai ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog