Chia sẻ

Tre Làng

Thiềm Thừ: 10 NĂM, TĂNG VÀ GIẢM 10 năm, tăng và giảm Năm 2005, dân số Việt Nam là khoảng 83,5 triệu người. Trong năm đó, có 14.711 người Việt Nam chết vì tai nạn giao ...
Ông Nguyễn Bá Thanh: "TÔI NÉ ĐƯỢC, NÊN ĐẦU ANH ĐẬP VÀO TƯỜNG!" Ông Nguyễn Bá Thanh: "Tôi né được, nên đầu anh đã đập vào tường!" (PetroTimes) - Thế rồi cuộc sống đã diễn ra đúng với quy lu...
CẮN BẬY LÀ BỊ ĐẬP CHẾT ĐẤY! Bất kỳ chế độ nào, dù có thối nát đến đâu thì ai muốn lật đổ nó phải chấp nhận "gươm kề cổ, súng kề tai...". Đó là quy luật cách ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog