Chia sẻ

Tre Làng

Ô PHẠM SỸ QUÝ BỊ CẢNH CÁO VÀ CHO THÔI CHỨC GIÁM ĐỐC SỞ Ông Phạm Sỹ Quý mất chức Giám đốc Sở TNMT Yên Bái Ông Phạm Sỹ Quý bị cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog