Chia sẻ

Tre Làng

VÀI LỜI VỚI ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG

Vài lời với ông Lê Hiếu Đằng

Vừa qua, trên một vài trang mạng xuất hiện bài “Viết trên giường bệnh” của ông Lê Hiếu Đằng với nội dung xuyên suốt cổ xúy “đa nguyên-đa đảng” tại Việt Nam. Đây không phải là vấn đề mới, báo chí đã không ít lần đề cập và đã có nhiều học giả phân tích nông sâu mọi nhẽ. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn trao đổi lại một số điều mà tác giả đưa ra.

1. Sau khi kể lại quá trình hoạt động và được kết nạp vào Đảng của bản thân, ông Lê Hiếu Đằng có nhắc đến “một kỷ niệm khó quên”. Đó là việc khi ông đang bị chính quyền Thừa Thiên - Huế (chế độ cũ) “cầm tù”, nhờ có lá đơn của bố ông nên ông được “cho ra tù” để đi thi. Sau đó, ông nêu câu hỏi: “Tôi không biết với chế độ được gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?”

Thực tế, với tuổi đời như ông, chắc ông cũng thừa hiểu, trong thế giới hiện nay, hầu như chẳng có nước nào, kể cả những nước đang tự vỗ ngực là dân chủ và muốn áp đặt kiểu dân chủ của mình làm “khuôn vàng, thước ngọc” cho toàn thế giới, cho phép tù nhân đang thụ án ra tù để đi thi đại học. Ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng với những người vi phạm pháp luật, bị phạt tù và đã chấp hành xong hình phạt tù, pháp luật Việt Nam, cũng như hầu hết các nước trên thế giới, Việt Nam không cấm họ dự thi đại học. Chàng trai Phan Hợi (sinh 1983, quê ở Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) thi đỗ đại học sau khi ra tù mà báo chí đã nhắc tới là ví dụ cụ thể nhất minh chứng cho điều này.

2. Với lập luận “cơ sở hạ tầng như thế nào thì phản ánh lên kiến trúc thượng tầng như thế đó”, ông Đằng viết, khi đã chấp nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau (cơ sở hạ tầng), thì tất yếu phải đa nguyên, đa đảng (thượng tầng) để bảo vệ quyền lợi của các thành phần kinh tế khác nhau ấy và kêu gọi thành lập lại những đảng “đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị Đảng Cộng sản bức tử phải tự giải tán”.

Nếu đã dẫn học thuyết Marx-Lenin, chắc ông Đằng cũng không quên, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng gắn bó với nhau theo hình chóp xuôi. Không phải cơ sở hạ tầng có cái gì thì kiến trúc thượng tầng cũng phải có cái ấy. Chẳng hạn, Việt Nam cũng như bất cứ nền kinh tế mở nào khác trên thế giới đều có thành phần kinh tế nước ngoài (các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc các doanh nghiệp góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước). Điều đó không có nghĩa (cũng chẳng có nước nào cho phép) nhất thiết phải tồn tại “Đảng của những người làm trong khu vực kinh tế nước ngoài” để bảo vệ quyền lợi cho thành phần kinh tế ấy.

Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vừa có quyền lập hiến, lập pháp, vừa có quyền giám sát tối cao, vừa có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nếu nhìn vào cơ cấu đại biểu Quốc hội sẽ thấy, các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội đều có đại diện của mình trong Quốc hội. Quốc hội Việt Nam do toàn thể nhân dân Việt Nam bầu ra để thay mình thực hiện quyền lực Nhà nước. Do vậy, quyết định của Quốc hội thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Việc duy trì Điều 4 Hiến pháp 1992 theo quyết định của Quốc hội, do vậy, cũng thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân. Những đảng đã giải tán tại Việt Nam trước đây đều do "tự giải tán" sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Đảng Cộng sản không hề có hành động gì gọi là “bức tử” những đảng đó.

Về vấn đề "đa đảng và dân chủ", báo chí gần đây đã phân tích khá kỹ cả về lý luận lẫn thực tiễn. Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào. Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản là người lãnh đạo duy nhất của mình. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đem lại những quyền lợi cơ bản cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. 

Vậy tại sao ông phải hô hào thành lập đảng đối lập vào lúc này? Đâu có phải cứ đa nguyên, đa đảng là tự nó đã có dân chủ? Đa đảng đối lập ở Việt Nam lúc này, có đúng như các "nhà dân chủ" đã vẽ ra, là sẽ làm cho đất nước dân chủ hơn, phát triển hơn, đời sống nhân dân tốt đẹp hơn? Hay sẽ diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, đổ vỡ nền kinh tế như đã từng xảy ra ở một số nước mà người gánh chịu những hậu quả ấy, không ai khác chính là nhân dân? Thực chất các lời khuyên "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" đưa ra gần đây một cách rất "tâm huyết", chẳng qua chỉ nhằm tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà thôi. Thủ đoạn ấy, không ai còn lạ nữa. 

Đúng như ông nói, từ khi có chủ trương đổi mới, nền kinh tế Việt Nam tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Và chắc chắn ông cũng đã thấy, từ khi đổi mới, bất kỳ thành phần kinh tế nào cũng được tự do phát triển nếu không vi phạm pháp luật, không kinh doanh những mặt hàng bị cấm, hay lậu thuế, trốn thuế, không vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của người lao động...

Chính từ chủ trương đó, nên Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới sản xuất, kinh doanh. Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng không hề cản trở bất kỳ sự tự do kinh tế nào tại Việt Nam. Khi ông nói: “Điều 4 Hiến pháp hiện nay là đi ngược lại với sự vận động của thực tiễn, cản trở sự phát triển của đất nước”, không biết là dựa trên căn cứ nào.

3. Ông cũng nhắc tới lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam suốt mấy nghìn năm qua. Chắc ông không quên, đường lối ngoại giao mềm mỏng cũng là truyền thống của dân tộc ta. Việt Nam là dân tộc chuộng hòa hiếu, chưa bao giờ và không bao giờ muốn gây sự với bất cứ nước nào, dù lớn hay nhỏ, trên thế giới, trừ phi quyền độc lập, tự chủ của dân tộc, chủ quyền lãnh thổ bị chà đạp, xâm phạm và không còn sự lựa chọn ngoại giao nào khác. Đường lối ngoại giao mềm mỏng không có nghĩa là lệ thuộc. Bất cứ sự kích động chiến tranh nào trong khi vẫn còn những lựa chọn giải pháp ngoại giao đều đi ngược lại truyền thống ngoại giao của cha ông, đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc. Chiến tranh xảy ra, ông quá biết, sẽ đồng nghĩa với việc hy sinh xương máu, mất mát về kinh tế, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Điều đó cũng đi ngược với xu thế của thế giới hiện đại. Đất nước ta trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả tàn phá hết sức nặng nề, chúng ta quá hiểu giá trị của hòa bình. Trách nhiệm của chúng ta là bằng mọi cách giữ vững môi trường hòa bình để dựng xây, phát triển đất nước. Còn dĩ nhiên, chủ quyền quốc gia, độc lập tự do của đất nước là thiêng liêng, chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá.

4. Ông nói, để có tự do, dân chủ thì phải thực hiện “tam quyền phân lập”, tức là quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp phải độc lập hoàn toàn với nhau. Tuy nhiên, đây là quyền lựa chọn của mỗi quốc gia. Trên thực tế, mỗi nguyên tắc phân công quyền lực Nhà nước đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Việt Nam lựa chọn nguyên tắc thể hiện được cao nhất quyền lực của nhân dân, nguyên tắc “tập trung quyền lực”. Theo đó, ở Việt Nam, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân trao quyền đó cho cơ quan đại diện cao nhất của mình là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyết định việc phân công quyền lực cho các cơ quan khác thông qua Hiến pháp, pháp luật (nhưng khi đã thông qua Hiến pháp, pháp luật thì buộc Quốc hội cũng phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật). Như trên đã nói, Quốc hội Việt Nam là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Do vậy, việc Quốc hội Việt Nam được trao quyền lực cao nhất chính là sự thể hiện tính dân chủ cao nhất. Cũng phải nói thêm, điều đó không có nghĩa hệ thống tư pháp, cụ thể là tòa án, không có quyền độc lập trong phán quyết. Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ, TAND khi xét xử chỉ nhân danh Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, xét xử theo quy định của pháp luật, không chịu sự chỉ đạo của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. 

Ông Lê Hiếu Đằng đã từng giữ chức vụ nhất định trong một cơ quan dân cử (Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM), chắc chắn ông đã biết, ngay cả cơ quan dân cử cũng không có quyền “chỉ đạo” tòa xử án. Do vậy, lo ngại của ông là không có căn cứ.

Ông cũng nói, “con người khác con vật ở chỗ là có tự do”. Thiết nghĩ, nếu nói cho đúng hơn phải là "con người khác con vật ở chỗ biết xác lập quyền tự do trong khuôn khổ có sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc và của nhân loại". Con người không thể đòi quyền tự do cắn xé đồng loại như con vật, nói rộng ra, không thể “thích làm gì thì làm” như con vật.

Cũng còn nhiều điều nữa muốn trao đổi với ông. Trong khuôn khổ của một bài viết nên chỉ có thể thảo luận vài điều như vậy, nếu có làm ông phật lòng, cũng mong ông thông cảm.

Nguồn: QĐND

20 nhận xét:

 1. Thật sự là chúng ta nên học theo cách của dân làng Vũ Đại, bỏ ngoài tai phát ngôn của mấy tay như thế này, nó có nói gì thì cứ cho là nó trừ mình ra, đừng có góp phần lăng xê cho nó. Bởi vì còn ĐÔ thì bác còn LA. Thì chẳng bác đang bệnh sắp chết mà có ĐÔ vào là bác LA lên như bị rửng mỡ đấy à? Thời bây giờ những thằng như thế này rất đông và rất “nguy hiểm” các bác nhỉ.

  Trả lờiXóa
 2. Thân là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, từng thề thốt hoành tráng lắm. Mà giờ đây quay sang nói xấu, hạ nhục Đảng, lại còn thành lập Đảng đối lập với Đảng Cộng sản mới ác chiến chứ. Tư tưởng đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam dường như quê lắm rồi. Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện xuất hiện một nào thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam chứ đừng nói đến chuyện thành lập được Đảng đối lập.

  Trả lờiXóa
 3. *** Phản Biện.19:17, 20/08/2013

  Kinh tế khó khăn, thất nghiệp tăng cao, Đại bộ phận người dân còn khốn khó mà sao không chịu nói . Mà cứ lo đi nói chuyện chính trị hoài vậy trelang .Hay Tre làng Vô Cảm với mọi thứ nhưng Nhạy cảm với Chính Trị

  Trả lờiXóa
 4. Mình cũng không thể hiểu được tại sao Lê Hiếu Đàng lại nghĩ được chuyện lập ra nhiều đảng đối lập với cái lý do giờ đây nền kinh tế mở của nhiều thành phần và mỗi thành phần cần có một đảng bảo vệ quyền lợi @@ Sự thực thì ông không hiểu việc lập ra Đảng phái làm gì rồi, và một nhà nước tạo ra để làm gì, mọi thứ đều được tạo ra và phục vụ cho con người và tầng lớp nắm quyền đó là nhân dân, mọi đảng tạo ra là đại diện quyền lợi ý thức của nhân dân, nhân dân là một khối vì thế mà chẳng có lý lẽ nào lập đảng ta để bảo vệ mấy tay tài phiệt cả đâu, như thế chẳng phải là chế độ tư bản với sân sau là các công ty tài phiệt thao túng sao @@

  Trả lờiXóa
 5. Thực ra những gì ông Đằng nói không phải hoàn toàn vô lý vì những gì ông nói đã được nhiều quốc gia thực hiện và đã có những kết quả đáng ghi nhận. Nhưng với Việt Nam thì việc thay đỏi này là chưa đúng lúc. Lịch sử chứng minh rằng Việt Nam đang một Đảng cầm quyền và Đảng này đã đưa đất nước phát triển, ổn định và phồn vinh. Không có lý do gì để đa Đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Mình cũng xin có vài lời luôn với Lê Hiếu Đằng luôn, hơi phũ nhưng mà thực sự thì ông có lớn mà không có khôn, có già mà không có kinh nghiệm, hoặc đơn giản là ông đã vì tiền mà phản bội lại đất nước, Riêng vấn đề ông nêu lý do cần đa đảng đa nguyên ở nước ta thời điểm này đã cho thấy ông thực sự thiếu hiểu biết, như ông nói chẳng hóa ra lập đảng để bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp tư bản sao, trái ngược với xã hội hiện tại là đảng công sản đại diện cho nhân dân và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, điều đó thôi đã làm đảng mà ông thành lập không còn cái từ dân chủ như ông đặt tên rồi , đảng ông bảo vệ cho ai chứ, cho mấy anh công ty nước ngoài chăng :)

  Trả lờiXóa
 7. Điều cốt yếu đó là "chắc gì đa đảng đã ưu việt hơn 1 đảng", lịch sử Việt Nam trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã cho thấy Việt Nam không thích hợp với Đa Đảng, chính vì vậy mà ngày nay cũng vậy, Việt Nam chưa cần đa Đảng.

  Trả lờiXóa
 8. TRẢ LỜI bạn ((phản biện))-(thực chất là ((nặc danh)):

  HỎI :((Kinh tế khó khăn, thất nghiệp tăng cao, Đại bộ phận người dân còn khốn khó mà sao không chịu nói . Mà cứ lo đi nói chuyện chính trị hoài vậy trelang .Hay Tre làng Vô Cảm với mọi thứ nhưng Nhạy cảm với Chính Trị))

  TRẢ LỜI ;((Kinh tế khó khăn ,thất nghiệp tăng cao))là so suy thoái của kinh tế Mĩ (do tiến hành một loạt các cuộc chiến tranh xâm lược )ảnh hưởng đến kinh tế toàn thế giới ,trong đó ít nhiều có VN.

  Bạn hãy hỏi Mĩ :((Sao kinh tế khó khăn lại càng đi đánh nhau vậy)).Chắc Mĩ sẽ trả lời ((Kinh tế khó khăn thì càng phải đi đánh nhau vì lichj sử cho thấy nước Mĩ luôn làm giàu nhờ chiến tranh xâm lược))
  nhưng tớ đoán bạn sẽ không bao giờ dám hỏi ông chủ của mình câu nói đó đâu , vì sẽ bị cúp đô la ngay lập tức

  Trả lờiXóa
 9. TIẾP TỤC TRẢ LỜI bạn ((phản biện))-(thực chất là ((nặc danh))biến tướng chui sang đây

  HỎI :((Kinh tế khó khăn, thất nghiệp tăng cao, Đại bộ phận người dân còn khốn khó mà sao không chịu nói . Mà cứ lo đi nói chuyện chính trị hoài vậy trelang .Hay Tre làng Vô Cảm với mọi thứ nhưng Nhạy cảm với Chính Trị))

  TRẢ LỜI :

  600.000 HỘ DÂN ĐIÊU ĐỨNG KHÔNG BẰNG MỘT PHƯƠNG UYÊN

  http://nguyentandung.org/600-000-ho-dan-dieu-dung-khong-bang-mot-phuong-uyen.html

  Ngay từ sáng sớm ngày 16/8, khi diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm hai bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã có hàng chục blogger, các nhà “rân chủ”… tề tựu đông đủ. Rồi khi Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 4 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm); Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù). Thì ngay lập tức một số trang mạng được coi là có máu mặt trong giới lề trái như: Ba Sàm, Tễu, Huỳnh Ngọc Chênh, Người buôn gió… và cả giới truyền thông chỉ tuyên truyền có lợi cho phương Tây như RFA, RFI, BBC cũng ồ ạt đăng tải những vần thơ, bài viết “có cánh” kiểu như: Dân Việt xem Phương Uyên là người nhà của mình; Và chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng; Chúc mừng chiến thắng của những người “yêu nước”…

  Riêng với Nguyễn Phương Uyên, phải nói rằng em có một nhận thức mà ngay bản thân tôi hay ai khác chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết độ ngông cuồng, sự ham muốn danh tiếng của em. Có thể thấy Uyên vẫn lầm lẫn không nhận ra được cái sai của mình và ngày càng tin rằng mình đang làm điều “đúng đắn” cho nhân dân và Tổ quốc. Vậy nên, ngay khi mới ra tù Uyên đã vội tuyên bố: “Tôi yêu nước, nhưng xin đừng đánh đồng với Đảng”, vẫn là giọng điệu của một năm về trước khi Uyên cũng từng nói: “Tôi chỉ chống Trung Quốc, chống Đảng cộng sản Việt Nam chứ không làm hại nhân dân”. Vâng em chống Trung Quốc, nhưng em chống Trung Quốc mà lại “đả đảo Đảng cộng sản, đòi lật đổ chính quyền nhân dân”, vậy em chống Trung Quốc hay mượn cớ để “chống chế độ”. Uyên nói rằng không làm hại nhân dân, vậy em cùng Kha chuẩn bị cả thuốc nổ, bom hẹn giờ, em muốn đánh bom ai? kẻ thù nào? khi nơi em định đánh bom có tượng đài Bác Hồ ở Cần Thơ và người dân đang tập trung để làm lễ kỷ niệm. Vậy thì mục tiêu của em có cả nhân dân? em đòi lật đổ chế độ để có tự do dân chủ nhưng em lại tính giết cả những người dân vô tội? hay đây chính là đại nghiệp của Việt Tân nhắn gửi và sẵn sàng cướp đi sinh mạng người khác?…

  Em cầm cờ vàng 3 sọc để làm gì? có biết bao thế hệ cha anh đã phải ngã xuống để đánh đuổi quân xâm lược và tai sai, vậy mà em lại cầm cờ vàng làm tay sai cho giặc như thế, em đã vứt bỏ công sức, xương máu của hàng triệu người thuộc các thế hệ cha anh xuống sông! những người đã ngã xuống không phải là dân sao? em làm “vì dân” là như thế?

  (CÒN TIẾP)

  Trả lờiXóa
 10. (TIẾP THEO VÀ HẾT) )

  Dường như cái không khí ăn mừng “chiến thắng” đang tràn ngập khắp các trang blog, đám “rận chủ” hết mực tô vẽ, bênh vực cho “thánh nữ” Phương Uyên, kẻ học hành không đến nơi đến chốn, đi rải truyền đơn phản động, kêu gọi chống chính quyền. Mà không hề thấy một tiếng nói, hay một mẩu tin nhỏ lên tiếng đòi quyền lợi cho hơn 600.000 hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi tôm điêu đứng trước vụ kiện vô lý từ phía Mỹ. Các “ếch rân chủ” (Sở dĩ gọi là ếch rân chủ vì các chú ếch này rất hay nói về dân chủ, về chính trị) hễ mở miệng là nói hai từ “vì dân” và tự cho mình là người tài giỏi như giáo sư tương lai, tiến sĩ hán nôm… và cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ RFA,RFI,BBC.. đâu rồi sao không lên tiếng vì nông dân Việt Nam, khi mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra quyết định tăng thuế nhập khẩu tôm Việt Nam một cách vô lý từ 1,15% đến 7,88%. Một nhóm công ty tôm của Mỹ đã nộp đơn kiện chống trợ cấp đối với một số mặt hàng tôm nhập khẩu từ nước ta do nghi ngờ tôm Việt có nhận các “khoản trợ cấp” không chính đáng từ Chính phủ. Phía Mỹ một mực cho rằng Nhà nước Việt Nam trợ cấp nuôi tôm nên họ áp mức thuế cao để bảo vệ tôm Mỹ. Trong khi, thực tế chúng ta đều thừa biết không hề có chuyện tôm Việt được Chính phủ trợ giá. Chính phủ Mỹ đã vứt bỏ nhân quyền, dân chủ, công lý vào sọt rác để bảo vệ lợi ích nước Mỹ, mặc cho nông dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề với một lý do hết sức vô lý.

  Hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam đang có nguy cơ phải gồng mình gánh chịu cả hai loại thuế gồm: thuế chống phá giá mà các doanh nghiệp đang gánh và thuế chống trợ giá trong tương lai khi có quyết định chính thức từ phía Chính phủ Mỹ. Doanh nghiệp lao đao thế nào hậu xét, trước mắt thứ thuế vô lý trên đã đánh vào cuộc sống của hơn 600.000 người dân mưu sinh bằng nghề nuôi tôm. Vì trước giờ Mỹ vẫn luôn là thị trường chủ yếu của Việt Nam, rồi đây họ sẽ sống thế nào? tôm nuôi lớn rồi bán đi đâu…?
  Để bảo vệ quyền lợi của hàng trăm ngàn hộ dân Việt sinh sống bằng nghề nuôi tôm, Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lên tiếng phản đối, đề nghị ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) xem xét công tâm, để đưa ra quyết định đúng đắn và hợp lý nhằm chấm dứt hoàn toàn vụ kiện vô lý này. Tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của các nhà đấu tranh “rân chủ” đâu…
  Ngoài ra, hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang phải sống dở chết dở, vậy mà khi chúng ta kiện Mỹ thì họ lại quay ra bác bỏ và phủ nhận tội lỗi do quân đội Mỹ gây ra, mặc cho các nạn nhân sống chết. Các nhà “rân chủ”, “chấy thức” đâu hết cả rồi, sao không lên tiếng phải đối??? Hay ăn tiền Mỹ rồi thì câm miệng, điếc tai, mù mắt?

  Thế đó, dưới con mắt của các nhà “rân chủ” cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Việt Nam chẳng là gì so với những kẻ như Phương Uyên… Giờ thì đã rõ như ban ngày, họ chỉ đi đòi “tự do – dân chủ – nhân quyền” cho bản thân, đấu tranh cho quyền được nói láo, quyền được xuyên tạc… ngoài ra ai sống chết thế nào cũng mặc? phương châm của họ là “không nên đụng đến Mỹ (USA) vì nếu đụng đến USA sẽ không có USD bỏ túi”.

  Vậy đấy, sự thật vẫn là tiêu chí hàng đầu cho lòng tin, vì vậy chẳng có cách gì làm mất lòng tin nhanh chóng bằng sự dối trá. Ấy vậy nhưng, các nhà rận chủ, trong đó không ít vị tự xưng là trí thức vẫn lấy chiêu trò này làm công cụ đấu tranh mà không thấy hổ thẹn.

  (HẾT)

  Trả lờiXóa
 11. TIÊN SƯ TỤI XỎ LÁ BA QUE

  Có một lũ già ngu hơn lợn
  Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
  Nhân cách uốn lượn giống lươn
  Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

  Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
  Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
  Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
  Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.

  Thằng hán nôm núp trang bô sít
  Chuyên bới phân, móc đít ra soi
  Chê rằng phân rất lắm giòi
  Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
  Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
  Giở trò ma chữ ký nhân dân
  Không ngờ bị Bần Cố Nông
  Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

  Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
  Một lũ ngu vớ được xít xoa
  Đéo biết rằng nó ba hoa
  Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
  Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
  Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
  Đảo luân lộn lý cho tày
  Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

  Có thằng trước nhà văn quân đội
  Rửng rưng vào nói tội gì đâu
  Chẳng qua trong lúc đánh nhau
  Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
  Là biện pháp khảo tra tin tức
  Có chi mà so sánh cân đo
  Địt con mẹ, khốn nạn chưa
  Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

  Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
  Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
  Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
  “Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
  Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
  Đất nước buồn lại bị ruồi bu
  Ruồi đây là những đứa ngu
  Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

  Đứa bá láp thích thơ năm chữ
  Trình như lồn, nhân cách hố phân
  Viết thơ tỏ vẻ ân cần
  Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
  Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
  Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
  Năm 79 mày có xem ?
  Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
  “Lại nói về chiến tranh” quá khứ
  Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
  Viết xong kết luận cái rầm
  Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
  Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
  Đéo cần chi giải phóng quê hương
  Để cho nước đỡ tang thương
  Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

  ………………………………

  Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

  Nhân sỹ cái con bà chúng nó
  Rặt một bầy chó má ngựa trâu
  Ngu si toàn cứt trong đầu
  Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

  Ngẫm mà thương cho phường bọn nó
  Ôi cái loài chó má lang thang
  Bơ vơ đứng ở giữa đàng
  Mồm loa mép giải oang oang đặt điều

  Nhân sĩ cái con bà chúng nó
  Ngu như bầy chó má không hơn
  Một phường bạc nghĩa vô ơn
  Cỡ thằng Hảo cứt nhơn nhơn mặt lồn

  Địt con bà cái thằng Hảo cứt
  Làm bố mày thấy nhức con ngươi
  Nhìn mày cũng có hình người
  Sao làm trâu ngựa cho người Mỹ sai

  Bọn Việt gian, lại đây anh biểu
  Nói nãy giờ bây đã hiểu chưa ?
  Trình bọn mày cỡ con Lừa
  Khua môi múa mép tà-lưa với đời ?

  Trả lờiXóa
 12. Nghe cái nick "saovang12345" là hiểu rồi!
  thôi cố giữ chế độ để lấy sổ hưu nha!
  Buồn thật! 38 năm giải phóng, đất nước Việt Nam đứng đâu ở bản đồ thế giới.
  Tôi là người yêu nước những không bao giờ yêu chế độ độc đảng để cho dân Việt khổ mãi.
  Đừng cố tình cản bánh xe lịch sử để dân tộc này tự quyết định số phạn của mình đi!

  Trả lờiXóa
 13. Tưởng gì ,tớ cho cậu mấy bài phân tích về ((đa đảng )) ,về ((sổ hưu )) ,về ((đất nước VN))thì cậu tịt ngúm .((nặc danh ))biến tướng ạ

  Trả lờiXóa
 14. Cứ tưởng rằng là một người sinh ra và lớn lên trong sự kìm kẹp của chế độ cũ, một người đã từng đấu tranh để giải phóng quê hương đất nước như ông sẽ hiểu rõ vấn đề chính trị thế mà nay lại bị mấy thằng trẻ trâu dắt mũi. Thử hỏi ngày đó ông đứng lên để làm gì hả ông Đằng

  Trả lờiXóa
 15. Ông Lê Hiếu Đằng đã bỏ gần hết cuộc đời của mình để đi theo tiếng gọi và mục đích của Đảng, ông đã đạt đến những thành quả địa vị nào đó nhất định. Giờ đến lúc tuổi già, bệnh tật, ông phản tỉnh lại, cho rằng xã hội hiện tại đã không đạt được như mục đích hay hoài bão của ông mong muốn thật là một điều khó hiểu. Chắc chắn rằng ông phải được một cái lợi ích gì mờ ám sau vụ này thì mới dám làm điều ngu xuẩn này

  Trả lờiXóa
 16. Lê Hiếu Đằng dùng rất nhiều dẫn chứng để bảo vệ cho luận điệu đòi đa đảng, đòi phải có đảng đối lập ở việt nam, tưởng rằng nó sẽ tăng tính thuyết phục, tuy nhiên càng nói thì càng sai mà thôi, làm gì có chuyện nền kinh tế nước ta không thể cứu vãn, có nhầm không vậy, nên nhớ việt nam vẫn là một trong những điểm sáng của kinh tế thế giới đó

  Trả lờiXóa
 17. Đạo đức đang bị xói mòn, và đạo đức của ông cũng thế đúng không, người có làm sai gì thì mới lo cho tương lai mình thế, chưa chết đã nói trước như thế rồi, hay là ông đang ẩn ý gì chăng, xã hội Việt Nam thực sự là một xã hội có mức độ hòa bình nhất thế giới. chúng ta bắt gặp người dân đi làm, những đứa trẻ thoải mái nô đùa. Trái ngược với nó thì các nước ông cho là đa nguyên đa đảng, những nước mang hình tượng mẹ trong đầu ông lại liên tục xẩy ra các vụ khủng bố, tính mạng của người dân không được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 18. Ông luôn mồm bảo chúng ta đa đảng, đa nguyên nhưng trên thế giới hiện nay có rất nhiều quốc gia đa đảng đa nguyên nhưng phải quốc gia nào cũng phát triển kinh tế, cũng có bước đột phá đâu. Nó đưa ra một kết luận là tùy vào điều kiện hoàn cảnh của từng nước ,từng thời điểm lịch sử mà có sự lựa chọn khác nhau. Ông cũng là người đứng trong Đảng 45 năm rồi mà sao lại hồ đồ đến mức này chứ? Phải chăng vì vài đồng tiền bẩn thỉu?

  Trả lờiXóa
 19. Một con người trước đây đã từng có thời gian tham gia cách mạng mà nay lại quay lại chống đất nước thì ông cũng chẳng phải là cái loại kiên trung son sắt gì cho lắm. Ông chỉ muốn trục lợi với nhân dân với đất nước này mà thôi. Đến lúc này mới lộ cái bộ mặt của một kẻ có tư tưởng làm cẩu nô cho ngoại bang.

  Trả lờiXóa
 20. moi nguoi co mot suy nghi khac nhau ,sao lai bat nguoi ta theo suy nghi cua minh duoc .

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog

Fanpage