Chia sẻ

Tre Làng

SAO BỌN RẬN KHÔNG LÊN TIẾNG NHỈ? Cuteo@ Hôm qua, một chiếc Su-37 của bọn Khựa đã khiêu khích một chiếc máy bay của Mẽo bằng các hành động nguy hiểm.  Hành động trên...
Chúng ta không sợ bất cứ thế lực nào, chỉ sợ nhân dân mất niềm tin Sáu mươi chín năm trước, vào mùa thu năm 1945, nhân dân Việt Nam, dưới ngọn cờ của Đảng, đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog