Chia sẻ

Tre Làng

BỘ TRƯỞNG PHẠM BÌNH MINH NÓI CHUYỆN TẠI NHÀ R Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói chuyện tại nhà R BT PBM nói chuyện tại nhà R. Ảnh: HM Ngày 1-10-2014, Bộ trưởng Phạm B...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog