Chia sẻ

Tre Làng

KỆ BÀ CHO TỤI ĐÀN ÔNG TỰ SINH TỰ DIỆT ĐI... Kệ bà tụi đàn ông tự sinh tự diệt đi... 'Đàn bà đừng quá trông mong hay nghĩ đời mình phải dựa dẫm vào đàn ông mà sống'. ...
TỪ GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ NGHĨ VỀ CUỘC TRƯỜNG CHINH VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC Từ giải phóng thủ đô, nghĩ về cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog