Chia sẻ

Tre Làng

LÃNG PHÍ

LÃNG PHÍ Cuteo@ Một danh sách những người sắp nghỉ hưu, đầu bạc, tóc trắng, răng long và những người không hề có liên quan gì đến chuyên môn đ...
NHỮNG TỘI DANH CHỈ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BỊ HẠI Những tội danh chỉ khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2015 Nguồn:  Bìn...
MỘT QUYẾT ĐỊNH THIẾU THẬN TRỌNG CÓ THỂ ĐẨY XA NGƯỜI DÂN VỚI CHÍNH QUYỀN KhanhKim@ Mấy hôm nay dư luận xôn xao về việc tỉnh An Giang, xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đối với hai cán bộ vì lên Facebook nhận...
TRƯỚC KHI CÓ ISIS, MIỀN NAM VIỆT NAM CŨNG CÓ MỘT CHÍNH QUYỀN THÍCH CHẶT ĐẦU NGƯỜI Trước khi có ISIS, ở miền Nam Việt Nam cũng có một chính quyền thích chặt đầu người để khủng bố đối lập và người dân: Trích bài viết ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog