Chia sẻ

Tre Làng

KHỦNG BỐ VÀ BẠN THÂN Khủng bố và bạn thâ n Biếm họa của Peter Brookes, xuất bản bởi The Times ngày 28/11/2015,  so sánh kiểu hành quyết của Saudi Arab...
ÔNG PHẠM DŨNG TRỞ THÀNH THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN LâmTrực@ Ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành quyết định 2057a/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dũn...
VÀNG MẮT VỚI CĂN CỨ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA XỨ NGHỆ Khoai@ Khoai thật. Đúng là xứ Nghệ, quê anh Cần Móm. Phen này thì vàng mắt rồi. Từ thông báo của tỉnh ủy bổ nhiệm Hiệu trưởng và...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog