Chia sẻ

Tre Làng

NHỮNG CON ROBOT DÂN CHỦ Những gì "thiên hạ" đang ầm ĩ về Nguyễn Văn Đài khiến tôi không ngạc nhiên mà chỉ thấy buồn cười ! Sự "phẫn nộ".....
ĐIẾC ĐÉO SỢ SÚNG Thân lừa ưa củi tạ. Ông chú họ tôi là bần nông, ổng làm ở lò gạch, ghính gạch 20 năm liền, to khỏe cơ cuồn cuộn nhờ ghính gạch, sau l...
VÃI... SẦM SƠN Bài trên VTCNews Hành vi vô văn hóa, ăn cướp trắng trợn ở Sầm Sơn Hành vi vô văn hóa, ăn cướp trắng trợn ở Sầm SơnThứ Bảy, 19/12/20...
KỀN KỀN: BỆNH VIỆN GIAN ÁC BẮT GIỮ NGƯỜI NGHÈO...HẾ HẾ Đầu tiên cho tớ chửi phát: Đcm bọn kền kền báo chí. Bệnh viện gian ác bắt giữ người nghèo. Anh này nghèo, nhìn quần áo thì biết. ...
BÓC MẼ LÁ THƯ CỦA "127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC" LâmTrực@ Nhiều bạn hỏi sao Tre Làng không viết về: Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lầ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog