Chia sẻ

Tre Làng

VỀ VỤ ANH DIỄN VIÊN BẮC ĐẠI BÀNG - CHU HÙNG KÊU CÍU Nguyen Khanh Về vụ anh diễn viên Bắc Đại Bàng - Chu Hùng kêu cíu. Chuyện là cách đây vài năm, gia đình Mr Hùng triển khai sửa tần...
Về cách mạng 4.0: ĐỪNG CỐ CHẠY THEO NHỮNG THỨ MƠ HỒ Ở Việt Nam, có vẻ chúng ta bắt đầu bước vào một cuộc đua mới. Cuộc đua về cái gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hay còn gọi là công n...
SỰ XUYÊN TẠC VÀ LỪA DỐI TRƠ TRẼN Sự xuyên tạc và lừa dối trơ trẽn Một trong nhiều thủ đoạn mà các thế lực thù địch, các tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí với Việt Na...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog