Chia sẻ

Tre Làng

VỀ ĐỀ ÁN 9000 TIẾN SĨ Về đề án 9000 tiến sĩ. Bộ Giáo dục vừa có một đề án với tổng kinh phí 12.000 tỷ đồng, trong đó có mục tiêu đào tạo giảng viên có trình ...
BẮT GIAM 2 CÁN BỘ CÔNG AN VÌ DÙNG NHỤC HÌNH Cuteo@ Ngày 24/11/2017, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận Huỳnh Cầm cho biết cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống...
KỶ LUẬT 3 CÁN BỘ BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ Song Hà Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng vừa ký quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cá nh...
ĐÀ NẴNG: CHÍNH THỨC BÃI NHIỆM CHỨC CHỦ TỊCH HĐND ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN ANH Khoai@ Tin nóng là 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng có mặt tại phiên họp bất thường sáng nay đều thống nhất bãi nhiệm chức vụ đối với ông ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog