Chia sẻ

Tre Làng

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUỘC PHẠM VI BÍ MẬT NHÀ NƯỚC


Thực ra, không chỉ có thông tin về hoạt động thanh tra mới thuộc phạm vi bí mật nhà nước, mà thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cũng thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

***

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước quy định, thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Luật. Ảnh: HG

Luật gồm 5 chương, 28 điều được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 444/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 91,55% tổng số đại biểu) vào chiều 15/11.

Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao là bí mật

Luật quy định rõ, bí mật Nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phạm vi bí mật Nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong 15 lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo đó, thông tin về chính trị gồm: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại; hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chiến lược, đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội.

Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước... cũng thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Luật cũng quy định rõ, phạm vi bí mật Nhà nước có thông tin về: chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

3 độ mật

Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật Nhà nước được phân loại thành 3 độ mật là Tuyệt mật, Tối mật và Mật.

Cụ thể, Tuyệt mật là bí mật Nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

Tối mật là bí mật Nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán Nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

Mật là bí mật Nhà nước liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán Nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Luật nghiêm cấm làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật Nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật Nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước trái pháp luật; mang tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật.

Các hành vi lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật Nhà nước, sử dụng bí mật Nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép… cũng bị nghiêm cấm.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Hương Giang

10 nhận xét:

 1. Đây là vấn đề nóng trong tình hình vừa qua do nhiều sơ hở thiết sót cũng như sự chủ quan và khách quan của cán bộ trong việc bảo vệ Bí mật Nhà nước gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sự an ninh quốc gia. Đã là thuộc về bí mật thì chắc chắn nó gắn liền với từ rất quan trọng vì vật việc bảo vệ nó phải hết sức lưu tâm , không để cho lộ hoặc mất rơi vào tay kẻ xấu. Vậy nên việc làm trên của thanh tra chính phủ là hoàn toàn hợp lý trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay!

  Trả lờiXóa
 2. Việc bảo vệ bí mật nhà nước không phải bây giờ mới chú trọng đến mà từ trước đến nay luôn được ưu tiên lên hàng đầu nhưng gần đây lại số lượng vụ lộ , mất bí mật Nhà nước nhiều nên việc phả trú trọng trong việc kiểm tra việc bảo vệ bí mật nhà nước được Thanh tra chính phủ nêu lên là hoàn toàn hợp lý . Một hành động cần thiết để bảo vệ những gì mà liên quan đến sự ổn định và phát triển của tổ quốc và duy trì sự phồn vinh của xã hội này.

  Trả lờiXóa
 3. Quả thực đây là một việc hết sức cần thiết trong tình hình bây giờ do dạo gần đây quá nhiều những vụ lộ , mất bí mật Nhà nước mà đặc biệt nó lại rơi vào tay kẻ địch và bọn tội phạm gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia cũng như sự phát triển của kinh tế nước ta. CHính vì thấy chăc chắn nhận thức được tầm quan trọng đó nên việc thanh tra với về vấn đề Nhà nước đang được đề ra là cần thiết trong tình hình hiện nay.

  Trả lờiXóa
 4. Thông tin về hoạt động thanh tra thuộc phạm vi bí mật nhà nước vậy mà mấy hôm trước đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lại lôi ra trên nghị trường quốc hội, trên sóng truyền hình trực tiếp quốc hội tv, thử hỏi xem thế có được không, đã thế thông tin dẫn chứng mà số liệu lại sai, làm ảnh hưởng vô cùng to lớn đến nhân dân và dư luận trong nước, thiết nghĩ nên phải phạt tội lộ lọt bí mật nhà nước nặng hơn nữa mới phải

  Trả lờiXóa
 5. Đây chắc chắn là một trong những việc hết sức cần thiết trong tình hình hiện tại, nhằm bảo đảm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tránh để các thể lực thu thập

  Trả lờiXóa
 6. Lộ mất bí mật nhà nước sẽ gây ra những hậu quả vô cùng to lớn đến sự phát triển của đất nước, nên vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước phải được coi trọng

  Trả lờiXóa
 7. Bảo vệ bí mất nhà nước là nghĩa vụ của tất cả mọi người, mọi công dân của đất nước

  Trả lờiXóa
 8. Vấn đề được đề cập trong luật bảo vệ bí mật nhà nước là vô cùng chính xác, phù hợp với tình hình hiện tại của nước ta

  Trả lờiXóa
 9. Bảo vệ bí mật nhà nước thuộc về tất cả người dân.thanh tra kiểm tra là rất cần thiết và khẩn trương. tránh lọ lọt ra ngoài, đó là điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá nước ta có căn cứ nhất đinh. đặc biệt những cán bộ có điều kiện được tiếp xúc với bí mật nhà nước phải đề cao cảnh giác tránh sơ hở thiếu sót gây hậu quả xấu cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Hoạt động thanh tra kiểm tra những cá nhân có điều kiện tiếp xúc với bí mật nhà nước là rất cần thiết và thiết thực. Bí mật nhà nước là tài sản quốc gia mà tất cả công dân Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ.lộ bí mật nhà nước là điều cực kì nguy hiểm nó có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của mỗi quốc gia. mỗi cá nhân cần phải nâng cao ý thức tự giác đề cả giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước đặc biệt là số mà được tiếp xúc với bí mật nhà nước tránh làm mất lộ lọt

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog