Chia sẻ

Tre Làng

SUY NGẪM VỀ VIỆC KHỞI TỐ  2 CỰU THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Cuteo@ Đúng là không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng. Đã tham nhũng thì dù là ai, là Giám đốc, Tổng giám đốc, là Thứ trưởng...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog