Chia sẻ

Tre Làng

CÁCH HẾT CÁC CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN BÁ CẢNH

Cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh


Ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp.

Ngày 14/5, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian giữ các cương vị Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp.

Ông Nguyễn Bá Cảnh. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hành vi của ông Cảnh kết luận là vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Bá Cảnh đã nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của bản thân và nhận hình thức kỷ luật. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Bá Cảnh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan công tác và cá nhân nên cần phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh theo quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó ngày 12/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, và tiến hành bỏ phiếu xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó ban Thường trực Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Với 35/43 số phiếu đồng ý, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất đề nghị cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. Ông Cảnh được xác định là vi phạm Điều 5 luật Hôn nhân và gia đình, đồng thời vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Theo quy trình, Thành ủy Đà Nẵng trình Ủy ban Kiểm tra trung ương báo cáo Ban bí thư xem xét, quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (sinh năm 1983, quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh (cố Trưởng ban Nội chính Trung ương, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Ông Cảnh từng học Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đi du học ở Anh. Sau khi học xong, ông Cảnh về nước giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành đoàn từ năm 2011, rồi Bí thư Thành đoàn.

Ngày 16/8/2017, ông Nguyễn Bá Cảnh được phân công giữ chức Phó ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

10 nhận xét:

 1. Hành vi của ông Nguyễn Bá Cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của Đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

  Trả lờiXóa
 2. Hành vi của ông Cảnh kết luận là vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình và đặc biệt vi phạm đạo đức của 1 người chồng, người cha, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có ăn học đàng hoàng mà sai phạm lỗi khó có thể tha thứ. Viêc Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng là hợp lí, hợp lòng dân.

  Trả lờiXóa
 3. Đây là quyết định hoàn toàn đúng của Đảng nhằm răn đe cũng như làm gương cho những người khác. Hành vi của ông Cảng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dah dư, uy tín của Đảng và cơ quan Nhà nước, suy giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân.Hành vi của ông Cảnh kết luận là vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

  Trả lờiXóa
 4. Đây có lẽ là đã qua 1 quá trình kiểm điểm rất khắt khe và khi không thể giáo dục thuyết phục được nữa thì mới sử dụng đến biện pháp này. Việc xem xét cách chức ông Nguyễn Bá Cảnh là hoàn toàn xứng đáng,những sai phạm mà ông Cảnh mắc trong thời gian qua là vi phạm nghiêm trọng không thể tha thứ, việc chung sống với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp là điển hình.

  Trả lờiXóa
 5. Hành vi của ông Cảnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đường đường là 1 Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng thì việc làm của ông ta là không thể chấp nhận. Việc xem xét đưa ra hình thức kỉ luật cách chức toàn bộ chức vụ của ông này là hoàn toàn xứng đáng, 1 khi lò đã nóng lên thì dù bố làm to hay có cơ to như thế nào thì vẫn "dính" thôi. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ lăm le sai phạm, coi thường pháp luật.

  Trả lờiXóa
 6. Sai phạm của Nguyễn Bá Cảnh xứng đáng bị kỉ luật dưới hình thức cao nhất bởi hành động chung sống với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp là vi phạm nghiêm trọng đạo đức 1 con người, 1 người đảng viên và ảnh hưởng đến uy tín cảu Đảng khi ông ta đã là 1 Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.Thật quá xấu hổ và nhục nhã.

  Trả lờiXóa
 7. Sai phạm của Nguyễn Bá Cảnh xứng đáng bị kỉ luật dưới hình thức cao nhất bởi hành động chung sống với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp là vi phạm nghiêm trọng đạo đức 1 con người, 1 người đảng viên và ảnh hưởng đến uy tín cảu Đảng khi ông ta đã là 1 Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.Thật quá xấu hổ và nhục nhã.

  Trả lờiXóa
 8. Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng là quyết định kịp thời và đúng thời điểm. Hiện nay lò đang cháy, việc đưa các cá nhân vi phạm ra trước hội đồng kỉ luật không những giáo dục, răn đe được mọi người mà còn làm cho dân tin vào Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Ông Cảnh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của 1 đảng viên nên việc cách chức ông này cũng chỉ sớm muộn sẽ hoàn thiện

  Trả lờiXóa
 9. Tiếc cho một nhân tài nhưng có đạo đức không tốt, cần phải xử lý mạnh tay để răn đe với những người khác. Đồng thời cũng nên xem lại khâu bổ nhiệm các cán bộ trẻ chứ thấy mấy ông trẻ trẻ lên nói hay lắm, rồi được mấy hôm thì đâu lại vào đó, lúc vi phạm thì đuổi cũng thấy mệt ra, mất uy với nhân dân.

  Trả lờiXóa
 10. Ông Nguyễn Bá Cảnh đã vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình; có vợ con nhưng lại quan hệ bất chính với một người khác và đã để lại hậu quả là có con riêng; ông Cảnh đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng; đây là bài học đắt giá cho sự buông thả của ông Cảnh.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog