Chia sẻ

Tre Làng

Ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc


Việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của nhân dân đối với Đảng và đất nước.

Đây là yêu cầu đầu tiên được nêu trong Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 20-10-2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng dẫn lưu ý, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Cũng theo hướng dẫn trên, ngoài việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, các dự thảo văn kiện còn được công bố thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị nhà nước.

Bốn dự thảo văn kiện được công bố gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các tầng lớp nhân dân có thể góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc gửi thư cho các cấp ủy Đảng, các cơ quan báo chí thành phố.

Thời gian lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đến hết ngày 10-11-2020.

5 nhận xét:

 1. Việc lấy ý kiến rộng rãi toàn dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện cho thấy tinh thần cầu thị, khách quan, dân chủ, tôn trọng nhân dân như đúng như tinh thần của Đảng trước nay "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Việc lấy ý kiến rộng rãi này sẽ tạo được sự lan tỏa rộng rãi, tập hợp được nhiều ý kiến chọn lọc từ chính người dân vấn đề nào mà nhà nước đang thiếu sót. Tuy nhiên không thể để việc này trở thành một cái công cụ để các thế lực thù địch nhảy vào để mà xuyên tạc, làm nhiễu thông tin, bịa đặt...gây ảnh hưởng rất nhiều đến văn kiện. vậy nên người dân hãy đóng góp những ý kiến xác đáng, tâm huyết để văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tới đây sẽ là một văn kiện hoàn chỉnh, công phu.

  Trả lờiXóa
 2. việc lấy ý kiến của người dân về dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện định hướng trong nhiệm kì tới của ĐẢng. Tuy nhiên, đám rận chủ sẽ coi đây là cơ hội để công kích chính quyền, định hướng xấu dư luận nhằm sách nhiễu đại hội đại biểu lần này.

  Trả lờiXóa
 3. các đối tượng dân chủ, thế lực phản động trong nước chỉ chờ trực cơ quan chức năng cho người dân đưa ra ý kiến bàn về dự thảo đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng để mà cắn xé, xuyên tạc về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng. Ngoài việc cơ quan chức năng bảo vệ chủ trương của Đảng thì người dân chúng ta cũng phải thực sự tỉnh táo, không để các thế lực xấu lôi kéo, dụ dỗ, kích động.

  Trả lờiXóa
 4. Việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện đại hội là công tác có tính nguyên tắc, để người dân thể hiện quyền làm chủ, quyền đóng góp ý kiến hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên lại có những kẻ lợi dụng việc này để đưa ra những ý kiến đóng góp trái chiều, thậm chí là đi ngược hoàn toàn với ý chí của dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội ĐẢng lần thứ XIII, đồng thời thể hiện tinh thần tự do, dân chủ trong việc quyết định đường lối phát triển của Đảng và đất nước, thì việc trưng cầu ý kiến là đúng trình tự nhưng không đồng nghĩa với việc lợi dụng vấn đề này xuyên tạc, nói xấu chính sách của ĐẢng ta. Điều này phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh để các đối tượng xấu có cơ hội.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog