Chia sẻ

Tre Làng

NGUYÊN CHỦ NHIỆM CHÍNH TRI LỮ 146 HẢI QUÂN BẢO VỆ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA ĐỀ NGHỊ XEM XÉT TƯ CÁCH ĐẢNG VIÊN CỦA ÔNG LÊ MÃ LƯƠNG

Chép từ Googletienlang

Đơn của ông Phạm Xuân Dạch, nguyên Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn 83, nguyên Chủ nhiệm Lữ đoàn 146 bảo vệ Trường Sa gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog