Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: Kết luận thanh tra vụ cô giáo tố bị trù dập tại trường Tiểu học Sài Sơn B

Kinhtedothi - Sau thời gian làm việc khách quan, công tâm, đúng quy định, chiều 18/6, UBND huyện Quốc Oai công bố kết luận thanh tra một số nội dung liên quan tới đơn thư và phản ánh tại trường Tiểu học Sài Sơn B (huyện Quốc Oai).

Không đủ cơ sở khẳng định học sinh tấn công cô giáo

Liên quan tới vụ việc bà Nguyễn Thị Tuất – Giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B tố cáo Ban Giám hiệu nhà trường có biểu hiện trù dập bà và chồng bà là thầy Phan Viết Nhân và các nội dung khác, bao gồm: Cấp nhiệt kế điện tử; nhập đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 2D trên phần mềm Esams; việc phân công nhiệm vụ; việc kiểm tra đối với bà; không thông báo cho học sinh nghỉ học để họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng; ép ông Nhân làm chuyên đề, thực hiện dạy chuyên đề ngoài giờ; việc duyệt, in học bạ của học sinh và kích động phụ huynh học sinh “gây sự” với ông Nhân. Sau khi Đoàn thanh tra làm việc đã kết luận, những phản ánh này của bà Tuất là không đúng.

Một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian vừa qua đó là việc bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh bị học sinh cầm thước đánh, bắn đạn giấy vào mắt. Tuy nhiên, sau khi Đoàn thanh tra làm việc, thu thập thông tin cho thấy những nội dung bà Tuất tố cáo không có cơ sở để khẳng định học sinh tấn công cô giáo.

Trách nhiệm thuộc cả đôi bên

Theo nội dung kết luận của Đoàn thanh tra, bà Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư chưa đúng quy định; thực hiện đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và đánh giá hàng tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020 - 2021 không đúng. Tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi đã để xảy ra sai sót liên tiếp 02 năm học; ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 trong khi còn nhiều sai sót, dẫn đến phải thu hồi học bạ ảnh hưởng uy tín của giáo viên và nhà trường. Chưa thực hiện hết trách nhiệm của Trưởng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020 - 2021.

Trong quá trình quản lý, bà Quyên đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại trường. Chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những tồn tại, vi phạm nêu trên.

Đối với bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B, trong năm học 2019 - 2020 chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn đến việc học bạ của học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 có sai sót, nhưng vẫn trình ký duyệt. Bà Cúc phải chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp 02 năm học; chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo năm học 2020 - 2021.

Về phần bà Nguyễn Thị Tuất, năm học 2019 - 2020 chưa cập nhật kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ I của lớp 2D trên phần mềm ESAMS, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 8, Quy chế sử dụng phần mềm ban hành theo Quyết định số 3275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Năm học 2020 - 2021 có chất lượng giảng dạy chưa đảm bảo. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ I môn Lịch sử, Địa lý của học sinh khối 4, 5 có một số nội dung không phù hợp, chưa đảm bảo tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.

Đối với ông Phan Viết Nhân - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B có nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5A chưa đúng chương trình học tập, chưa phù hợp với kết quả học tập trong học bạ; chưa cập nhật kịp thời kết quả học bạ trên phần mềm ESAMS của học sinh lớp 5A.

Đối với bà Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên y tế học đường trường Tiểu học Sài Sơn B: Không kiểm tra, rà soát, báo cáo kịp thời lãnh đạo trường đối với những trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế để tuyên truyền, vận động đối với gia đình học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế là chưa thực hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc không tập hợp và lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên là không đúng với quy định.

Đối với bà Nguyễn Thị Ngân - nhân viên phụ trách phần mềm trường Tiểu học Sài Sơn B: Chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu đánh giá học sinh trên phần mềm ESAMS và cơ sở dữ liệu.

Đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang - Tổng phụ trách đội trường Tiểu học Sài Sơn B: Trong việc thực hiện thu tiền của học sinh Dương Huy Vũ, không ghi khoản thu bảo hiểm y tế trên phiếu thu nên nhà trường không đóng bảo hiểm y tế cho em Vũ dẫn đến khi em bị tai nạn đã không được hưởng chế độ theo quy định.

Đối với kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018, chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác: Quản lý tài chính dẫn đến tại trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình; một số hồ sơ chi không đúng quy định; thực hiện không đầy đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục. Không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú, phản ánh và hạch toán kịp thời là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kế toán. Hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác và lưu giữ chưa đầy đủ theo quy định tại thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ. Thủ quỹ trường Tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ: Không mở sổ theo dõi đầy đủ đối với tất cả các khoản thu, chi tiền mặt tại trường.

Riêng đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai chưa sâu sát trong việc nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý chuyên môn. Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quốc Oai thiếu kiểm tra, giám sát trong trong công tác quản lý tài chính tại trường đối với các khoản thu nêu tại kết luận.

Sẽ xử lý đúng người, đúng việc

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giao phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Hiệu trưởng.

Đồng thời chỉ đạo Trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang - Tổng phụ trách đội và kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018. Tổ chức đánh giá lại, viên chức năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuất theo đúng quy định.

Đối với bà Nguyễn Thị Tuất và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu tại kết luận.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu Ban Giám hiệu trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn. Rà soát và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định. Làm tốt công tác dân chủ, công khai, xây dựng và củng cố đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Có kế hoạch bố trí công tác cho phù hợp với năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

7 nhận xét:

 1. Với những kết luận thanh tra như trên, cả hai bên đều phải đồng thuận và đưa ra phương hướng xử lí tốt nhất. Về phía trường sẽ phải có kế hoạch để bố trí giáo viên phù hợp hơn, chấn chỉnh nội bộ đơn vị

  Trả lờiXóa
 2. Như vậy đã quá rõ ràng sau cuộc thanh tra minh bạch này, ai sai ai đúng, ai là người chịu trách nhiệm chính về những công việc này đều phải chịu sự răn đe từ chính pháp luật. Pháp luật luôn nghiêm minh, chúng ta điều tranh nhưng tránh để lọt tội phạm, không được oan sai và chúng ta rất công khai minh bạch. Hy vọng vụ việc này sớm được giải quyết để mọi người cùng hiểu và đón nhận

  Trả lờiXóa
 3. Có sự việc này mới thấy sự khó đoán của lòng người. CÙng là đồng nghiệp, đồng chí đồng đội cũng là đồng bào mà sao cứ phải toan tính với nhau làm gì không biết nữa.

  Trả lờiXóa
 4. Chỉ khi vụ việc được phanh phui ra thì mới rõ ràng về những sai phạm, hạn chế tồn tại trong nhiều năm vừa qua. Đó cũng là thực trạng đang diễn ra ở một vài cơ sở nhỏ hay vùng sâu, vùng xa hiện nay, công tác quản lý của các cấp lãnh đạo chưa thật sự sát sao gây bức xúc đối với phụ huynh, học sinh và cả giáo viên giảng dạy tại các trường. Giờ đây, việc thanh tra kết thúc, ai sai phạm đến đâu thì phải tự gánh hậu quả đến đấy. Hi vọng đây sẽ là bài học lớn cho việc xem thường quy định, quy chế, pháp luật. Từ đó để cùng nhau xây dựng nên một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, tiến bộ và đạt hiệu quả cao.

  Trả lờiXóa
 5. Với những kết luận thanh tra như trên, cả hai bên đều phải đồng thuận và đưa ra phương hướng xử lí tốt nhất. Về phía trường sẽ phải có kế hoạch để bố trí giáo viên phù hợp hơn, chấn chỉnh nội bộ đơn vị

  Trả lờiXóa
 6. sau những vụ việc như thế này việc chúng ta cần nhìn nhận và đạo đức của người làm thầy và vấn đề tôn sư trọng đạo của học sinh. Cần nâng cao cả 2 vấn đề này mới thực sự nâng cao được môi trường học đường lành mạnh và khoa học, đúng truyền thống Có kế hoạch bố trí công tác cho phù hợp với năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

  Trả lờiXóa
 7. Kết luận thanh tra của UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) khẳng định, trong 16 nội dung phản ánh, có 5 nội dung cô Nguyễn Thị Tuất phản ánh đúng, 2 nội dung đúng một phần, 7 nội dung không đúng và 2 nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định. Đau nhất là tạo ra các sản phẩm là các cháu học sinh với thày cô! Hai bên đừng đặt cao cái tôi, vì các cháu thì có tốt hơn không? Năng lực lãnh đạo yếu mới dẫn đến sự việc này! Không phải là to tát thì cũng không thể nói là nhỏ được! Sai từ Huyện xuống trong sự việc này!

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog