Chia sẻ

Tre Làng

Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bị Bộ Chính trị kỷ luật

Ngày 27-1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó có nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT), Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và các cá nhân có liên quan.

Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, của nhà đầu tư, người tiêu dùng, lãng phí nguồn lực xã hội; để xảy ra các vụ án hình sự tại Bộ, nhiều cán bộ vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, kỷ luật đảng, hành chính, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021 - 2026 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không thực hiện chỉ đạo, quyết định của cấp có thẩm quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc vi phạm quy định của Bộ Chính trị, ban hành Nghị quyết của Ban cán sự Đảng vi phạm Quy chế làm việc; thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ; để xảy ra vụ án hình sự tại Bộ, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó có thành viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Ông Trịnh Đình Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Mai Tiến Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Hoàng Quốc Vượng, khi giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền và tài sản nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng; gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

Vi phạm của một số tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010 - 2015 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu của Công ty AIC, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát, nguy cơ thất thoát và lãng phí ngân sách nhà nước, để nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ một số sở, ngành, đơn vị bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Các ông: Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Lương Thành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của các ông nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của cấp uỷ, tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020; thi hành kỷ luật Khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng, Mai Tiến Dũng và báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Nhân Chiến, Trần Đức Quận.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 - 2021; Khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2021 - 2026; quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Đỗ Thắng Hải, Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Hạnh Chung, Nguyễn Lương Thành, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

9 nhận xét:

 1. Đợt này bên trên làm căng quá, một phần do lò đang cháy mạnh, một phần do sát tết nữa mà hàng loạt cán bộ cấp cao, thứ trưởng bộ trưởng cũng không ngoại lệ - đều bị kỉ luật hết. Mong những hàng động này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quan chức làm việc nghiêm túc hơn, tuân thủ điều lệ Đảng, tuân thủ pháp luật

  Trả lờiXóa
 2. cán bộ lãnh đạo cấp cao, dù đã nghỉ hưu rồi, không đương nhiệm nữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước những hành vi, hậu quả mà mình gây ra, đó thể hiện sự kiên quyết của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, từ đó giúp cho bộ máy luôn hoạt động trong sạch

  Trả lờiXóa
 3. nguyên phó thủ tướng cũng bị đưa ra để kỷ luật, thì không thể còn trường hợp nào có thể được coi là ngoại lệ nữa rồi, cán bộ công chức nhà nước, đảng viên cần luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, phẩm chất công tác thì mới làm việc cống hiến được

  Trả lờiXóa
 4. Xử lý không phải để chứng minh là có nhiều cán bộ xấu mà thể hiện sự kiên quyết làm trong sạch bộ máy nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng. Kỷ luật là bước 1, vẫn còn bước 2, bước 3 nữa, sai phạm thì cứ theo luật mà xử thôi

  Trả lờiXóa
 5. Bộ Công thương đợt này làm một trận quyết liệt nhỉ, từ những lãnh đạo trưởng thành từ bộ lên ví trí cao cho đến những người tại vị, các người đứng đầu An Giang, Lâm Đồng, Bắc Ninh đều bị xử lý chỉ cần phát hiện sai phạm, quả đúng là không có vùng cấm cho việc xử lý tham nhũng tiêu cực, thế này mới đủ sức răn đe những cá nhân khác được

  Trả lờiXóa
 6. Không tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của các vụ việc gây ra bởi lí do từ chính những người đứng đầu bộ máy nhà nước như thế này. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Đây chắc có lẽ là cuộc thanh tẩy quyết liệt nhất từ trước đến giờ trong bộ máy đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 7. Việc ông Dũng bị kỷ luật là một tín hiệu tích cực cho thấy Đảng và Nhà nước đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, để làm tốt vấn đề trên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan tư pháp.

  Trả lờiXóa
 8. Lại tiếp tục kỉ luật một Ủy viên trung ương Đảng, một phó thủ tướng của Việt Nam. Càng ngày càng thấy công tác phòng chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tết đã đến rất gần rồi mà củi tươi thì càng cháy to!

  Trả lờiXóa
 9. Nhà nước thực sự đã chứng tỏ sự nghiêm minh của pháp luật khi vừa qua không ai đứng trên pháp luật, có tội thì sẽ bị xử lý, bất kể là ai. Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố nhờ vào những hành động quyết liệt của Đảng, của Bác Trọng.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog