Chia sẻ

Tre Làng

Người có uy tín trong đồng bào Khmer ở Gò Quao: Trụ cột trong bảo vệ nền tảng tư tưởng và phát triển kinh tế xã hội

Lâm Trực@

Hà Nội, 9/7/2024 - Người có uy tín trong đồng bào Khmer đang đóng góp to lớn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phát triển xã hội. Họ không chỉ truyền tải các chủ trương đúng đắn của Đảng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Danh Liễu, ấp An Hòa, xã Định An, huyện Gò Quao, luôn giữ vai trò là cầu nối khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, có 39 người có uy tín trong cộng đồng Khmer. Họ luôn tiên phong trong việc tuyên truyền, giải thích các chính sách của Đảng và Nhà nước. Các vị như ông Danh Liễu và ông Danh Điện thường xuyên đến từng nhà để giải thích các quy định, giúp người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định này, tránh bị các thông tin sai lệch dẫn dắt.

Những người có uy tín không chỉ phổ biến pháp luật mà còn là những tấm gương sáng trong việc tuân thủ và vận động người dân thực hiện các phong trào tại địa phương. Họ không chỉ giúp xóa bỏ các tập tục lạc hậu mà còn khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Danh Liễu, một người có uy tín tại xã Định An, đã không ngừng vận động bà con tham gia các hoạt động hợp tác xã nông nghiệp. Ông Liễu đã giúp bà con canh tác hiệu quả hơn và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, từ đó cải thiện đời sống của nhiều hộ gia đình. Ông cũng vận động xây dựng cầu, đường, và nhà ở cho những hộ nghèo, mang lại sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Ông Danh Điện, ấp Hòa Lễ, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, là người uy tín luôn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Những người có uy tín còn là những chiến sĩ đấu tranh chống lại các quan điểm sai lệch và các hành vi vi phạm pháp luật. Khi xuất hiện các thông tin sai lệch về các nhà sư hay các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây rối, họ đã kịp thời tuyên truyền, giải thích rõ ràng để bà con không bị lôi kéo. Họ cũng nhắc nhở người dân không lan truyền các tin đồn thiếu kiểm chứng, đồng thời cảnh giác với các hành vi lợi dụng tình hình để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người có uy tín luôn nắm rõ tình hình dư luận và kịp thời phản ánh các vấn đề lên cơ quan chức năng. Họ thường xuyên tiếp xúc với bà con, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phản ánh kịp thời những thông tin quan trọng. Nhờ đó, các âm mưu và hoạt động chống phá nhà nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ngoài việc đấu tranh chống lại cái sai, cái ác, người có uy tín còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người nghèo. Ông Danh Hùng, một người có uy tín tại ấp An Hưng, xã Định An, đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng cầu, đường nông thôn và hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo. Những việc làm này không chỉ cải thiện điều kiện sống mà còn tạo ra sự kết nối bền chặt trong cộng đồng.

Những thành tựu của người có uy tín trong cộng đồng Khmer ở Kiên Giang là minh chứng cho sự hiệu quả của mô hình này. Các địa phương khác nên học tập và triển khai mô hình người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và người có uy tín sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Người có uy tín trong đồng bào Khmer không chỉ là trụ cột trong phát triển kinh tế-xã hội mà còn là những người bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Họ là những tấm gương sáng, mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người. Những câu chuyện về họ không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn là bài học quý giá cho nhiều địa phương khác. Bằng sự tận tụy và tâm huyết, họ đã và đang góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp và đoàn kết.

3 nhận xét:

  1. Ở nhiều địa phương, những người có uy tín còn có sức ảnh hưởng lớn hơn cả chính quyền. Họ là những người được người dân tại đó tin tưởng, ủng hộ và đồng tình với sự nhất trí cao. Đảng và Nhà nước cần quan tâm, giúp đỡ những người có uy tín để thông qua họ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước

    Trả lờiXóa
  2. Là người đứng đầu địa phương và có tiếng nói cũng như nhận được sự tôn trọng của người trong thôn bản, những già làng trưởng bản nếu giữ vững được tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống sẽ góp phần dẫn dắt bà con đi theo đúng định hướng của nhà nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế nông thôn

    Trả lờiXóa
  3. Người có uy tín là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần giúp các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời qua “kênh” người có uy tín để nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog