Chia sẻ

Tre Làng

Rất hay: NGƯỜI DÂN THẮNG KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CỦA UBND TỈNH Khoai@ Lâu nay, việc người dân kiện một cơ quan "to" cỡ UBND Tỉnh thường được ví von như "con kiến kiện củ khoai" b...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog