Chia sẻ

Tre Làng

LỜI XIN LỖI SAU HƠN 40 NĂM CỦA LÍNH MỸ VỀ THẢM SÁT MỸ LAI "Ngày nào tôi cũng hối hận về những việc đã xảy ra" , một trung úy từng chỉ huy binh sĩ thảm sát người dân tại Mỹ Lai, Việt Nam n...
Tri ân các chiến sĩ Gạc Ma: CON GÁI LIỆT SĨ GẠC MA VÀ THƯ BỘ TRƯỞNG TIẾN Con gái liệt sỹ Gạc Ma và thư gửi Bộ trưởng Tiến “Em biết đến facebook Bộ trưởng Kim Tiến chỉ là sự tình cờ và gửi trong thư cả niềm ti...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog