Chia sẻ

Tre Làng

NHÀ BÁO - NHÀ GIỜI, HAY THÚ HOANG SĂN MỒI? Nhà báo - nhà Giời: Hay thú hoang say mồi? Nhà báo - phóng viên nhiều khi ảo tưởng về cái quyền của mình - tức là nắm quyền ngôn luận. ...
NGUYÊN KHÍ CUỐC DA "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Người đẹp là tinh hoa của trời đất".  Nếu đây là chân lý thì... Vỗ tay.! Tại sao m...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog