Chia sẻ

Tre Làng

CÁCH CHỨC, KHAI TRỪ ĐẢNG ĐỐI VỚI BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ ĐỒNG TÂM LâmTrực@ Cách chức Bí thư đảng ủy và khai trừ đảng là cái giá phải trả cho một kẻ 2 mang như Nguyễn Thị Lan  và đó cũng là cái giá phải...
KHÔNG HIỂU GÌ VỀ ĐIỆN THÌ CÂM MẸ MÕM ĐI Cuteo@ Đúng là khó chịu khi phải sinh sống trong một căn nhà sát với 2 trạm biến áp. Việc lên tiếng cũng là cần thiết, song lôi cả ch...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog