Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công vụ bằng cải cách mạnh mẽ

Lâm Trực@

Hà Nội đang thực hiện nhiều biện pháp cải cách mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước, chú trọng công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, tuyển dụng công chức viên chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Thi tuyển chức danh lãnh đạo: Đảm bảo công bằng, minh bạch

Từ đầu năm nay, Hà Nội đã tập trung thi tuyển chức danh lãnh đạo, đặc biệt chú trọng vào khối giáo dục. Kết quả, đã có 9 vị trí lãnh đạo, quản lý khối giáo dục được bổ nhiệm thông qua thi tuyển. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo công bằng, minh bạch và khách quan trong công tác cán bộ.

Tuyển dụng công chức, viên chức: Đáp ứng nhu cầu thực tế

Thành phố cũng đã tổ chức tuyển dụng 101 công chức, đồng thời đang tiến hành tuyển dụng công chức phường đối với quận Hoàng Mai. Bên cạnh đó, 22.769 giáo viên được bổ nhiệm nâng ngạch từ hạng 3 lên hạng 2 năm 2023. Việc tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế, đảm bảo chất lượng đội ngũ CBCCVC.

Đào tạo, bồi dưỡng: Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng

Hà Nội chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử cho CBCCVC. 100% CBCCVC từ TP xuống tới cấp xã được tập tuấn, bồi dưỡng về kỹ năng số và kỹ năng giao tiếp trên không gian mạng. 30% CBCCVC được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu.

Kỷ luật kỷ cương: Siết chặt quản lý

Thành phố tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện đánh giá hàng tháng và công khai mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với CBCCVC. Việc này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC.

Chuyển đổi vị trí công tác: Đảm bảo hiệu quả

Hà Nội cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. Việc này nhằm đảm bảo bố trí cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Những biện pháp cải cách mạnh mẽ của Hà Nội trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, tuyển dụng công chức viên chức, đào tạo, bồi dưỡng và siết chặt kỷ luật kỷ cương đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

23 nhận xét:

 1. Với mục tiêu lấy người dân và DN làm trọng tâm để phục vụ, trong thời gian qua, tất cả hệ thống chính trị của TP đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính. Đồng thời nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của TP tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. làm tốt việc này sẽ tạo động lực cho HN phát triển.

   Xóa
 2. vị trí lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong bộ máy Nhà nước yêu cầu những tiêu chí nhất định, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm năng lực và đạo đức trong công việc, vì vậy mở đợt thi tuyển vào các chức danh, vị trí lãnh đạo là một giải pháp mang đến sự công bằng và khách quan

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. THi tuyển nghiêm túc mới chọn được người tài.
   Nếu có sự rỉ tai thì hỏng.
   Hi vọng HN chọn được người tài.

   Xóa
 3. Phải thế chứ ! Thế mới xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước vững mạnh, chất lượng. Chỉ thông qua thi tuyển thì mới chọn được người có đủ năng lực phù hợp với vị trí, công việc chuyên môn, không những thế, tinh thần thái độ, ý thức chấp hành cũng là một yếu tố không thể thiếu

  Trả lờiXóa
 4. đây đúng là một thành tựu tích cực để các tỉnh thành khác phấn đấu theo. Mong cho những số liệu này là chính xác và thực chất, bởi chúng ta đã quen với vấn đề chạy theo thành tích ở nhiều địa phương, có tập huấn, có thi cử, có chứng chỉ nhưng kết quả lại không phản ánh được thực tế

  Trả lờiXóa
 5. cán bộ càng làm tốt thì dân càng được nhờ, càng muốn nhờ. Mà dân đã muốn nhờ nhiều thì dân sẽ quý. Dân quý cán bộ thì cũng sẽ quý chính quyền, quý Đảng. Cán bộ mà làm chậm, làm bừa, làm ẩu thì dân ngại làm, dân không muốn làm, không chịu làm, lúc đó chính cán bộ là người khổ

  Trả lờiXóa
 6. . Việc xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là cơ sở để đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

  Trả lờiXóa
 7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực thực sự để thực thi công vụ nhiệm vụ có chất lượng và hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay.

  Trả lờiXóa
 8. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và quy định pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Các cơ quan cần thực hiện cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trog tình hình mới

  Trả lờiXóa
 9. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức là một trong những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Vì vậy, cần tạo động lực để cán bộ, công chức được làm việc trong một môi trường công bằng, minh bạch

  Trả lờiXóa
 10. có tiến tới đổi mới, cải cách thật mạnh mẽ nhằm phát huy được năng lực, sở trường, qua đó có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh mới

  Trả lờiXóa
 11. Trong thời gian qua, Hà Nội có nhiều nỗ lực trong triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, cải thiện rõ nét môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế cùng phát triển, điều này rất tích cực

  Trả lờiXóa
 12. .Để cải cách hành chính, Hà Nội có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, nhất là triển khai các kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá cũng như sơ kết rút kinh nghiệm trong cải cách hành chính, trong đó phải đổi mới thật chất, mạnh mẽ, hiệu quả

  Trả lờiXóa
 13. Cải cách hành chính là việc làm cấp bách để giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong tình hình mới. Người dan thủ đô đã và đang nhận thấy được những hiệu quả mạnh mẽ từ đổi mới nâng cao hiệu quả công vụ mang lại

  Trả lờiXóa
 14. Để nâng cao hiệu quả hơn nữa, Thành phố Hà Nội cần khuyến khích các cơ quan, đơn vị đăng ký, triển khai các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm để đề xuất nhân rộng ra toàn thành phố.

  Trả lờiXóa
 15. cần tiếp tục chủ động đổi mới tư duy, nhận thức, cách làm, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, để góp phần đổi mới, cải cách nâng cao hiệu quả công vụ, hoàn thành mục tiêu phát triển kinhg tế xã hội

  Trả lờiXóa
 16. Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của thành phố Hà Nội. Với mục tiêu là tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố.

  Trả lờiXóa
 17. vẪN CÒN một số hạn chết thành phố cần cải thiện như Cổng dịch vụ công thành phố và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện, chưa vận hành chính thức cũng gây khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định

  Trả lờiXóa
 18. càn tiếp tục triển khai Đề án 06 của Chính phủ gắn với số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; tập trung hoàn thiện mô hình mẫu Bộ phận một cửa theo hướng điện tử thống nhất trên toàn thành phố bảo đảm yêu cầu

  Trả lờiXóa
 19. thời gian tới, thành phố cần tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC gắn với việc thực hiện nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

  Trả lờiXóa
 20. công tác cải cách hành chính cần phải quyết liệt và hiệu quả hơn, tăng cường tính minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhân dân.công tác cải cách hành chính phải cụ thể, thiết thực, quyết liệt và hiệu quả hơn, đúng với vị trí là khâu đột phá, nhằm khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

  Trả lờiXóa
 21. tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa có thể cho doanh nghiệp và nhân dân; tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog