Chia sẻ

Tre Làng

CHỬI, CHỬI CÁI LUẰN Ý !


Lào lào lào, bọn văn sĩ nửa mùa bọn trí thức tâm thần phân liệt và bọn kền kền đếm tầng đang lấy việc của gs Bùi Hiền để chửi cải cách giáo dục, các cháu hãy tắm gội trai giới đánh răng bằng Dạ Hương rồi kéo khõa mõm lại vào đây cư sĩ bẩu.

Các cháu nhìn chữ trong ảnh xong có đọc được thành tiếng Việt hem??? 

Chữ trong ảnh là cách ghi lại tiếng Việt thủa ban đầu bằng chữ La-tinh.

Giả sử không sửa đổi cải cách gì hết, đem nguyên si cách kí hiệu như trong ảnh ra dậy thì người học sẽ vẫn phải đọc được thành tiếng Việt như sau:

"Lạy cha chúng tôi ở trên trời chúng tôi nguyện danh cha cả sáng. Cuốc (nước) cha trị đến..."

Việc ông Hiền nghĩ ra cách ghi lại tiếng Việt là quyền tự do của ông Hiền, về bản chất cũng y như cách ghi trong ảnh.

Có nhiều cháu cố gán ghép cách viết của ông Hiền giống cách phiên âm tiếng Tầu để sủa ra một thuyết âm miu to đùng rằng cách viết của ông Hiền nhằm đồng hóa tiếng Việt với tiếng Tầu. Tao à quên cư sĩ cũng đến nể cái trí tưởng tượng quá vi diệu của các cháu. Các cháu nên nhớ, cách viết tiếng Việt dù thế nào thì đọc lên nó vẫn phải ra tiếng Việt. Đồng thế đéo nào được thành tiếng Tầu mà đồng.

Có cháu còn đéo phân biệt được chữ viết và tiếng nói xong hô hào cái đéo gì "giữ gìn sự trong sáng của chữ Việt, giữ gìn lấy chữ nghĩa của cha ông". Quay về cách viết như trong ảnh mà giữ gìn sự trong sáng của cha ông nhà các cháu nha.

Trước đây có thằng hấp đéo biết gì về quân sự lấy tôn cắt gò hàn xì ra cái xe trông như xe rác súng hơi 9 cân bắn cũng thủng xong bẩu là xe bọc thép, đòi quân đội phải công nhận, qđ không công nhận thế là báo chí rùm beng cùng các cháu chửi nhà nước đéo biết trọng dụng nhân tài. 

Tài cailon ý. 

Nay các cháu sợ cụk cạk quá lớn, nhưng vấn đề là cụk cạk không được đưa vào giáo dục và thay thế chữ viết hiện tại thì liên quan gì đến cải cách giáo dục mà các cháu chửi???

Các cháu đã thấy các cháu tự mâu thuẫn kịch liệt và thần kinh nặng lắm không???

1 nhận xét:

  1. NHiều cháu bây giờ teencode như cái máy ấy mà cũng lên giọng chửi người ta thế này thế nọ được, không lẽ mở cái điện thoại ra nhìn phần tin nhắn mà không thấy ngại à, người ta ý tưởng lên cái thì làm ra vẻ mình như nhà yêu nước chân chính vậy, không dùng thì thôi đừng có mà xúc phạm nhân cách con người ta

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog