Chia sẻ

Tre Làng

CÁCH CHỨC ỦY VIÊN TW ĐẢNG VỚI ÔNG NGUYỄN BẮC SON, KHAI TRỪ ĐẢNG ÔNG TRẦN VĂN MINH

Khoai@ 

Ông Nguyễn Bắc Son. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/10, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo nêu trên.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

***

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng./.

4 nhận xét:

 1. Việc làm trên là hoàn toàn hợp lý với những gì mà NGUYỄN BẮC SON và ông TRẦN VĂN MINH đã gây ra . Là một cán bộ cấp cao trong hàng ngũ của Đảng mà lại đi làm những chuyện trái nghịch với nghề nghiệp và đạo lý. Đây cũng là lời cảnh báo cho những trường hợp cán bộ sai phạm sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật!

  Trả lờiXóa
 2. Việc quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son là hoàn toàn đúng đắn. Những sai phạm của ông ta đa quá rõ ràng.

  Trả lờiXóa
 3. Là một cán bộ cấp cao trong hàng ngũ của Đảng mà đi làm những chuyện sai trái thì vì việc phải chịu sự trừng phạt là điều tất nhiên . Những con người NGUYỄN BẮC SON và ông TRẦN VĂN MINH đang làm mất đi những hình ảnh của cán bộ trong lòng mỗi người dân . Vì thế việc xử lý cắt chức với 2 con người này không có gì để bàn cãi cả !

  Trả lờiXóa
 4. Khi mà một con người có tài nhưng không có đức thì không thể trở thành 1 người lãnh đạo được, đó là điều tất yếu. Vậy nên những con người như NGUYỄN BẮC SON và ông TRẦN VĂN MINH thì cho cách chức là hoàn toàn xứng đáng, bởi những hậu quả mà những con người đã gây ra là quá lớn cho Đảng và Nhà nước. Đây cũng là việc làm để chấn chỉnh lại hàng ngủ của Đảng để cho những cán bộ biết được mình đang ở đâu!

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog

Fanpage