Chia sẻ

Tre Làng

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP TP.HCM VÀ NHIỀU LÃNH ĐẠO BỊ KỶ LUẬT

Cuteo@

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Qua kết quả kiểm điểm của các đảng viên có trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động doanh nghiệp Nhà nước tại Tổng Công ty; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên:

1. Ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Sagri (giai đoạn từ tháng 8/2009 đến tháng 2/2015);

2. Ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc (giai đoạn từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2018), nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Sagri (giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2018).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 4 đảng viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Sagri, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 11/2014); 

2. Ông Tống Ngọc Dương, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Sagri (giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 5/2015); 

3. Bà Lê Thị Phượng, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Sagri (giai đoạn tháng 11/2014 đến tháng 01/2017); 

4. Và bà Nguyễn Thị Thanh An, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách Sagri (giai đoạn từ tháng 6/2016 đến nay).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phê bình nghiêm khắc đối với 5 trường hợp:

1. Ông Lê Văn Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sagri (giai đoạn từ tháng 8/2004 đến tháng 8/2009); 

2. Ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên - Hội đồng quản trị Sagri (giai đoạn từ tháng 8/2009 đến tháng 02/2014); 

3. Bà Nguyễn Thu Nga, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Sagri (giai đoạn từ tháng 1/2006 đến tháng 6/2009); 

4. Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên (giai đoạn từ tháng 9/2006 đến tháng 5/2012), nguyên Phó Tổng Giám đốc Sagri (giai đoạn tháng 3/2010 - 5/2012); 

5. Và ông Phan Văn Triều, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Kiểm soát viên Sagri (giai đoạn từ tháng 9/2006 đến tháng 10/2010).

Riêng 2 trường hợp là ông Vân Trọng Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Tấn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Sagri, đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam và đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng; sau khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục xem xét, (đề nghị) xử lý kỷ luật theo quy định.Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục yêu cầu tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo Tổng Công ty vi phạm nghiêm trọng.

Đối với trường hợp ông Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP nêu, ông Phạm Quốc Hùng đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng Giấy công nhận văn bằng Thạc sĩ không hợp pháp khi thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức; đã được Tổng Cục Hải quan xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức Khiển trách theo Quyết định số 1716/QĐ-TCHQ, ngày 17/ 6/2019. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Quốc Hùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog