Chia sẻ

Tre Làng

HÀ VĂN THẮM VÀ NGUYỄN XUÂN SƠN PHÁT BIỂU TRƯỚC GIỜ NGHỊ ÁN Khoai@ Vụ việc quá phức tạp khiến chúng ta khó bề hiểu hết. Chiều nay, 24/9/2017, kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau...
"VẾT THƯƠNG LÒNG CỦA ĐẠI TÁ CÔNG AN VỀ VỤ VƯỢT NGỤC CHẤN ĐỘNG HÀ NỘI 'Vết thương lòng' của đại tá công an về vụ vượt ngục chấn động Hà Nội Linh tính có chuyện bất an ở phòng biệt giam, người đứng ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog