Chia sẻ

Tre Làng

BỔ NHIỆM SIÊU KINH DỊ Khoai@ Đây là vụ bổ nhiệm cán bộ siêu kinh dị các anh chị ạ. Buông lỏng công tác tổ chức cán bộ đến mức này thì việc xuống hố cả ...
"TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NỘI BỘ KHÔNG CÒN LÀ CÁ BIỆT “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không còn cá biệt VOV.VN -Theo GS Hoàng Chí Bảo, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog