Chia sẻ

Tre Làng

LŨ BẠI NÃO ĐỪNG HÒNG ĐÁNH LỪA ĐƯỢC NGƯỜI DÂN Cuteo@ Thật thảm cho lũ ngợm chống nhà nước. Được biết, kẻ đăng đàn và tuyên truyền luận điệu này luật sư Võ An Đôn. Sự bất lực c...
THÔNG NÃO BẦN NÔNG THAM LAM NGU SI TĂM TỐI ĐẤT ĐAI LUẬN Bài của  Hoàng Hải  có đục đẽo tí ti. *** Thông não bần nông tham lam ngu si tăm tối đất đai luận. 1. Sơ luận. Đất đai sả...
SAO LÀNG TÁM NÓI VỀ CHỦ CHĂN NHÀ THỜ THÁI HÀ Kính gửi: Các đấng các bậc trong giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong những tháng ngày qua, là một người trí thức Công giáo, con thường x...
UBKTTƯ ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT CẢNH CÁO BT VŨ HUY HOÀNG Đề nghị kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng Ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra Thông báo về nội dun...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog