Chia sẻ

Tre Làng

GHÊ TỞM

GHÊ TỞM Cuteo@ Hãy đọc đoạn text sau trên trang  Mamavation  để thấy nhục như thế nào.  When you start researching seafood, what you find out...

HỐ HÔ

HỐ HÔ Phú Phố cổ Thuỷ hoả đạo tặc, năm nay đất nước bội thu mất mát cả thiên lẫn nhân tai. Khúc ruột miền Trung lũ chồng lũ, một tháng phải 2...

HỒ HẢI

HỒ HẢI Beo 1. Cho đến giờ này, mình chưa biết Hồ Hải mặt ngang mũi dọc ra sao. Thậm chí từ ngày chơi facebook đến h chỉ 1 lần duy nhất đọc 1...
BAN BÍ THƯ KỶ LUẬT NGUYÊN BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng...
NHIỀU BAN CHỈ ĐẠO QUÁ ! Nhiều ban chỉ đạo quá! (PLO)- Đại biểu Dương Văn Thống (Yên Bái) đề nghị phải tinh giản 20% biên chế chứ không phải dừng ở mức 10% nh...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog