Chia sẻ

Tre Làng

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA TRÁCH NHIỆM CHỦ TỊCH UBND TP. HỒ CHÍ MINH

(Thanh tra)- Chiều 17/8/2015, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì buổi họp thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình chủ trì buổi thông báo kết luận thanh tra. Ảnh: N.G

Kết luận số 80/KL-TTCP nêu rõ: Trong việc chấp hành trình tự, thủ tục, các đoàn thanh tra cấp quận, huyện, sở, ngành không ban hành thông báo kết thúc thanh tra tại đơn vị, ghi chép nhật ký sơ sài, nhiều đoàn thanh tra không ban hành kết luận thanh tra. Một số hồ sơ không có thông báo về việc công bố quyết định thanh tra, không có kế hoạch tiến hành thanh tra, không có đề cương thanh tra, không có thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp. Quyết định thanh tra ban hành thiếu căn cứ Luật Thanh tra, Luật KN, Luật TC…

Qua kiểm tra một số kết luận và xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền cho thấy một số kết luận thanh tra xử lý chậm hoặc chưa được xử lý nghiêm theo thẩm quyền như việc thực hiện Kết luận thanh tra số 822 của Bộ Xây Dựng về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61 của Chính phủ tại TP Hồ Chí Minh; Kết luận thanh tra số 537 của Thanh tra TP về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại- dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1; Kết luận Thanh tra số 08 về thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về KN, TC tại các Quận 4, 6, 11, Thủ Đức và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Sở Giao thông Vận tải kết luận chưa đánh giá, làm rõ nguyên nhân về tỷ lệ KN sai quá lớn, chưa làm rõ và kết luận về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND một số quận, huyện.

Trong việc thực hiện tiếp công dân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và đa số Chủ tịch các quận, huyện tiếp dân chưa thường xuyên… Về công tác giải quyết KN, nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND TP chưa quyết liệt xử lý hoặc đã chỉ đạo thực hiện nhưng các sở, ngành, quận huyện còn viện dẫn nhiều lý do, chậm triến khai thực hiện, nên người KN còn bức xúc, kéo dài…

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn về việc cung cấp thông tin tài khoản đối với cá nhân, tổ chức có vi phạm. Bộ Xây dựng hướng dẫn biện pháp xử phạt các vi phạm của Ban quản lý Chung cư và hướng dẫn thẩm quyền xử phạt đến 100 triệu đồng quy định tại Khoản 9, Điều 13 NĐ 121/2013/NĐ-CP...

Chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với UBND TP và cá nhân các chức danh liên quan trong việc xử lý chưa kịp thời và đúng pháp luật các vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng mà các Đoàn thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP xử lý theo thẩm quyền; tiếp công dân chưa đúng theo quy định; thiếu cương quyết trong việc chỉ đạo UBND các quận, huyện và các sở, ngành thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo kiếm tra, rà soát lại việc thực hiện các kết luận thanh tra để tiếp tục xử lý theo đúng pháp luật. Tiến hành kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn 6766 đối với Kết luận thanh tra tại dự án số 08 - 12 Lê Duẩn, Quận 1, trong đó có vi phạm về việc giao đất, cho thuê đất không đúng quy định; 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương đã sang nhượng 100% phần vốn góp của mình là 50 tỷ đồng cho Công ty Kinh Đô để thu lợi 200 tỷ đồng. Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu chậm khắc phục các mặt yếu kém và tái phạm trong việc không thực hiện chức trách thuộc thẩm quyền.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của TP thanh tra các đơn vị có dấu hiệu tham nhũng: thanh tra toàn diện Tổng Công ty TNHH MTV Bến Thành; thanh tra diện rộng công tác trợ giá xe buýt tại Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công viên cho tư nhân và các tổ chức thuê, việc quản lý và sử dụng các nguồn thu từ việc cho thuê đất tại các Công viên do UBND Quận 6 quản lý; thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án thiếu năng lực, chậm triển khai còn khá phổ biến trên địa bàn TP, trong đó có 400ha của Công ty Bitexco.

Đặc biệt, chỉ đạo thanh tra và giải quyết các KN, TC đông người liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất và quản lý, sử dụng 90ha đất tái định cư tại khu Nam Rạch Chiếc, Quận 2; giải quyết 13 vụ việc KN còn tồn đọng, bức xúc và kéo dài. Tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND quận Tân Phú, quận 6, huyện Hóc Môn, Quận 7…

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp thu và chấp hành toàn bộ nội dung thông báo Kết luận số 80/KL-TTCP ngày 9/7/2015. Ngay trong tuần này, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cũng như tinh thần chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình về tăng cường công tác tiếp công dân ngay tại cơ sở.

Ngọc Giang - Phương Hiếu

1 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog