Chia sẻ

Tre Làng

HÀ NỘI XỬ LÝ NHANH VỤ CÁ CHẾT HỒ TÂY Khoai@ Sáng nay đi qua Hồ Tây thấy khác hẳn mấy hôm rồi. Bằng trực quan, có vẻ như hồ sạch hơn, không còn cảnh cá chết nổi lềnh phềnh...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog