Chia sẻ

Tre Làng

SỞ 4T HẢI PHÒNG YÊU CẦU BÁO THANH NIÊN PHẢN HỒI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BÁO CHÍ

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng đề nghị Báo Thanh niên phản hồi theo quy định của Luật Báo chí

Ngày 27/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã có Văn bản số 1057/STTTT-BCXB về việc phản hồi nội dung một số bài báo của Báo Thanh niên.

Thời gian qua, Báo Thanh niên có đăng tải nhiều bài báo về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố Hải phòng, đặc biệt gần đây, từ ngày 21/05/2020 đến ngày 26/05/2020, Báo Thanh niên liên tục đưa 10 tin bài liên quan đến việc triển khai các Dự án theo hình thức BT của thành phố, cụ thể như sau:

– Ngày 21/5/2020 có 02 bài: “Hải Phòng dùng 99 ha ‘đất vàng’ trả cho nhà đầu tư cải tạo 2 tòa chung cư cũ“; “Ông trùm ‘đất vàng BT’ ở Hải Phòng“.

– Ngày 22/5/2020 có 01 bài: “‘Ông trùm’ ôm loạt dự án đất vàng Hải Phòng là ai?“.

– Ngày 23/5/2020 có 03 bài: “Đề nghị thanh tra làm rõ có hay không trục lợi ‘đất vàng’ ở Hải Phòng“; “Dự án Golden Land tai tiếng ở Hà Nội của ‘ông trùm’ đất vàng Hải Phòng“; “Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm những sai sót trong quản lý đất đai tại Hải Phòng“.

– Ngày 25/5/2020 có 01 bài: Hải Phòng “bán rẻ” đất vàng: Có móc ngoặc chỉ định thầu, trục lợi?

– Ngày 26/5/2020 có 03 bài: “Phó thủ tướng yêu cầu Hải Phòng rà soát, làm rõ ý kiến Bộ Tài chính vụ ‘bán rẻ’ đất vàng“; “Hải Phòng định ‘gán’ cả đất lịch sử, bảo tồn cho Hoàng Huy?”; “Bộ Tài chính nói gì vụ Hải Phòng ‘bán rẻ’ 99 ha đất vàng?“.

Các bài báo về cơ bản đều có nội dung tương đối giống nhau, các số liệu, thông tin được lặp lại nhiều lần, tập trung phản ánh về việc triển khai các Dự án theo hình thức BT trên địa bàn thành phố.

Việc đăng tải các bài báo có nội dung không khách quan, suy đoán không có căn cứ của Báo Thanh niên làm ảnh hưởng xấu đến việc thu hút đầu tư và cản trở sự phát triển của thành phố, không động viên các nhà đầu tư phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đặc biệt, các bài báo trên còn được đăng tải lại trên một số cơ quan báo chí, trang mạng internet, chia sẻ trên mạng xã hội, bình luận, lợi dụng làm xấu hoạt động xúc tiến đầu tư, gây mất ổn định chính trị của thành phố Hải Phòng, nhất là trong khi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tập trung cho công tác Đại hội đảng bộ các cấp của thành phố.

Qua tổng hợp thông tin của các cơ quan liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng trao đổi với Báo Thanh niên ý kiến phản hồi về thông tin của các bài báo nêu trên như sau:

1. Về nội dung báo phản ánh: Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy được ưu ái đầu tư một loạt dự án đổi đất lấy hạ tầng tại Hải Phòng; có hiện tượng móc ngoặc chỉ định thầu, trục lợi trong các Dự án xây dựng chung cư mới theo hình thức BT và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng:

Trong thời gian vừa qua, thành phố đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với 03 dự án theo hình thức BT để xây dựng các chung cư cũ và lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án nêu trên đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Cụ thể như sau:

– Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền thuộc nhóm C. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Sau khi phát hành hồ sơ mời thầu, có 03 nhà đầu tư mua Hồ sơ mời thầu. Nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà đầu tư nộp hồ sơ (Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì bên mời thầu vẫn được đóng mở thầu đối với trường hợp này. Bên mời thầu và Tổ chuyên gia đã tổ chức đánh giá Hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra và trúng thầu.

– Đối với hai Dự án chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình; Xây dựng chung cư HH1-HH2 Đồng Quốc Bình) và Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương:

Căn cứ quy định pháp luật về đấu thầu, thành phố đã tổ chức sơ tuyển quốc tế lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ HH1, HH2, HH3, HH4 và tổ chức sơ tuyển trong nước cho dự án nhà ở xã hội tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư của cả ba dự án trên đều chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy. Theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và khoản 4 Điều 22 của Luật Đấu thầu), Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ định nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án nêu trên đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về Đấu thầu, không có móc ngoặc, không có trục lợi; không có việc ưu ái cho bất cứ nhà đầu tư nào.

2. Về việc xác định giá giao đất cho nhà đầu tư tại khu đất 5,1ha Nhà máy đóng tàu sông Cấm, khu đất 44 Lê Đại Hành và 199 Tô Hiệu:

– Khu đất 5,1ha Nhà máy đóng tàu sông Cấm, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở giá đã được Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao đất cho nhà đầu tư.

Việc giao đất là trên cơ sở xác định giá đất của tổ chức tư vấn độc lập, được Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và giá này áp dụng cho bất cứ nhà đầu tư nào trúng thầu chứ không xác định riêng cho bất cứ ai.

– Về 02 khu đất 44 Lê Đại Hành và 199 Tô Hiệu: Ủy ban nhân dân thành phố đang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố được sử dụng 02 quỹ đất trụ sở làm việc cũ. Đến nay, thành phố Hải Phòng chưa giao đất, chưa xác định giá đối với 02 khu đất nêu trên.

3. Về nội dung thành phố Hải Phòng đã trả cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy 99ha đất để thanh toán cho dự án BT xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền:

Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã trúng thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền. Đến nay, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình ước tổng giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng. Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy đã bàn giao cho thành phố 01 tòa chung cư HH4 với quy mô 29 tầng – 728 căn hộ để phục vụ bố trí người dân tái định cư.

Tuy nhiên, đến nay thành phố mới thực hiện thanh toán 01 quỹ đất cho nhà đầu tư với diện tích hơn 5ha với giá trị thanh toán là 194,4 tỷ đồng (Khu đất Nhà máy đóng tàu sông Cấm), tương đương 12% giá trị BT của Dự án.

Việc giao đất, tính giá đất đã được tiến hành minh bạch thông qua việc tính toán của cơ quan thẩm định giá; được Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và các cơ quan chức năng thành phố thực hiện đúng quy định.

Việc bài báo so sánh 02 mức giá 3,8 triệu đồng/m² và giá bán ra 35 triệu đồng/m² là không có cơ sở. Giá trung bình 3,8 triệu đồng/m² mà bài báo nêu tính trên cơ sở tổng giá trị khu đất chia cho tổng diện tích khu đất (194 tỷ đồng/51.000m2=3,8 triệu đồng/m²), tức là tính cả diện tích đất cây xanh, đất giao thông công cộng sử dụng chung và đất ở là không đúng.

Theo báo cáo của Nhà đầu tư: Mức giá bán khoảng 35 triệu đồng/m² như bài báo đề cập là chưa chính xác. Giá nhà đầu tư bán ra thị trường sau khi đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, xây kè bờ sông là khoảng 15 triệu đồng/m² bao gồm giá đất, giá xây dựng nhà 5 tầng đã hoàn thiện mặt ngoài.

Việc so sánh như trên gây hiểu nhầm nghiêm trọng, cố tình hướng dư luận hiểu sai doanh nghiệp nhận đất “giá bèo” để xây dựng dự án bán cho người dân giá đắt.

Việc tiếp tục thực hiện thanh toán căn cứ vào tiến độ thực hiện hợp đồng được ký hợp pháp giữa 02 bên và căn cứ vào giá đất xác định thực tế tại thời điểm thanh toán, không theo giá dự kiến trước đây.

4. Về nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu đất tại số 150 Tô Hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy:

Ngày 22/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất tại số 150 Tô Hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu. Đến thời điểm này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất tại số 150 Tô Hiệu do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu vẫn còn nguyên hiệu lực. Không có việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất tại số 150 Tô Hiệu cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.

Bằng văn bản này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đề nghị Báo Thanh niên đăng, phát ý kiến phản hồi về các bài báo nêu trên theo đúng các quy định của Luật Báo chí; Thông tin kết quả giải quyết bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng, địa chỉ: 62 Võ Thị Sáu – Ngô Quyền – Hải Phòng.

3 nhận xét:

  1. Việc đăng tải thông tin thiếu tính chính xác của báo Thanh Niên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, hình ảnh của thành phố Hải Phòng cũng như việc áp dụng các chính sách đầu tư của thành phố. Do vậy báo Thanh niên phải có trách nhiệm gỡ bài, đính chính thông tin

    Trả lờiXóa
  2. Là một tờ báo lớn Báo Thanh Niên xem xét lại công tác phê duyệt các bài báo bài viết cũng như công tác nhân sự đưa tin hiện nay. Trong những năm nay Báo Thanh Niên đang mất dần đi sự tin tưởng của bạn đọc khi đang chạy theo những sự câu view, thu hút người đọc mà bỏ qua chất lượng về nội dung, xâm phạm tới quyền của các cơ quan, tổ chức cá nhân khác. Đừng vì món lợi trước mắt mà biến danh tiếng bấy lâu biến thành mây khói, đừng biến mình thành đồng đoàn với báo lá cải.

    Trả lờiXóa
  3. Báo chí chỉ phát huy sức mạnh nhất là khi đưa thông tin chính xác, đúng sự thật, khách quan nhất. Báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ hay các tờ báo khác nữa hãy tôn trọng nguyên tắc làm báo, đạo đức nghề báo. Đừng chạy theo những món lợi trước mắt mà nhận lại hậu quả sự quay lưng của bạn đọc, của nhân dân. Báo chí là để phục vụ nhân dân chứ không phải phục vụ đồng tiền.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog

Fanpage