Chia sẻ

Tre Làng

LÀM RÕ PHẢN ÁNH CÓ TIÊU CỰC TRONG XÉT DUYỆT GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ Làm rõ phản ánh có tiêu cực trong xét duyệt GS, PGS "Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh rằng có tiêu cực rất lớn trong Hội đồng li...
GIẺ RÁCH LẮM ÔNG NGUYỄN THÔNG Ạ ! Cuteo@ Khó tưởng tượng nổi, một nhà văn, nhà báo như Nguyễn Thông lại có thể phát ngôn tởm nôn đến vậy. Tôi nghĩ, ông Nguyễn Thông, v...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog