Chia sẻ

Tre Làng

VỀ VỤ TAI NẠN TRÊN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN Bài rất hay của Nguyen Dang Ninh lão nhân gia. Chép về đây hầu anh em. Khi bạn vì mải nói chuyện hay không để ý biển báo mà lỡ mất c...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog