Chia sẻ

Tre Làng

Thanh tra Chính phủ: KẾT LUẬN CỦA THANH TRA HÀ NỘI VỀ SÂN BAY MIẾU MÔN LÀ CHÍNH XÁC

Thanh tra Chính phủ: Kết luận của Thanh tra Hà Nội về sân bay Miếu Môn là chính xác

Toàn bộ diện tích đất tại sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, đúng như kết luận của Thanh tra TP Hà Nội; đại diện Thanh tra Chính phủ khẳng định trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí chiều 27/8.

Thanh tra TP Hà Nội làm đúng thẩm quyền, trình tự

Chiều 27/8, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy đã trình bày Kết luận Thanh tra 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra TP Hà Nội, thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp.

Sau đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn Thông báo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346 của Thanh tra TP Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, theo quy định của pháp luật về thanh tra; các nội dung của kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác.

Cụ thể, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy: Thanh tra TP Hà Nội kết luận 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh tổng cộng diện tích 64,66 ha thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha; HTX nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha) nằm trong diện tích 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn; Hợp tác xã Đồng Tâm và Bộ Tư lệnh Công binh đã hoàn thành việc bàn giao, nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định diện tích 47,36 ha.

Điều này đã được UBND xã Đồng Tâm xác nhận tại sơ đồ phạm vi, ranh giới đất sân bay Miếu Môn do Lữ đoàn 28 lập với nội dung: “Từ khi xã Đồng Tâm giao đất cho đơn vị làm sân bay đến nay, giữa đơn vị, xã và nhân dân không có tranh chấp; đơn vị quản lý mặt bằng sân bay không để xảy ra tranh chấp”.

Ngoài ra, hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn Tài nguyên và Môi trường như đã nêu tại Kết luận thanh tra, nên không có việc tăng hay giảm diện tích giữa đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm.

UBND TP Hà Nội căn cứ quy định pháp luật về đất đai để thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sân bay Miếu Môn tỷ lệ 1/5.000 vào năm 2013. UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 về việc giao 236,7 ha đất tại các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. Kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội đối với nội dung này là chính xác.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất sân bay Miếu Môn lập năm 1992.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Diện tích đất có sự chênh lệch tại các thời điểm nhưng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kiến nghị của ông Lê Đình Kình không có căn cứ

Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng. Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ đồng Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu.

Các mốc giới do công dân dẫn Đoàn thanh tra kiểm tra tại hiện trường và vẽ trên một phần sơ đồ hiện trạng đất sân bay năm 2013 là các mốc giới hạn diện tích 50,03 ha do Quân chủng Phòng không Không quân cắm năm 2016 để giao đất cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng dự án quốc phòng nằm trong đất sân bay Miếu Môn.

Video Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng:

Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59 ha, các thông tin mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu không nhất quán (có đơn nêu là 49 ha, có đơn nêu là 59 ha do UBND xã Đồng Tâm quản lý; có đơn nêu là đất bỏ hoang; có đơn nêu 59 ha đất nông nghiệp của nhân dân...).

Theo kết quả chồng ghép Bản đồ hiện trạng đất sân bay Miếu Môn tỷ lệ 1/5.000 lập năm 2013 và Bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT-TTg ngày 6/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ do Xí nghiệp tài nguyên và môi trường 1 - Chi nhánh Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức và UBND các xã: Trần Phú, Mỹ Lương, Đồng Lạc, Đồng Tâm thực hiện ngày 31/5/2017 và ngày 09/6/2017, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,03 ha (Theo kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới hiện trạng ngay 21/6/2017 là 64,11 ha) có phía Tây, phía Nam tiếp giáp với đường 429, phía Bắc tiếp giáp với đất xã Trần Phú, xã Đồng Lạc huyện Chương Mỹ, phía Đông giáp đường đi xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ.

Đối với đề nghị trả tiền bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã và Giấy kê khai đất nông nghiệp của ông Trần Văn Thục ghi ngày 29/4/2017 về việc gia đình có đất cá thể nằm trong khu đất sân bay Miếu Môn, theo kết luận thanh tra, là không có căn cứ.

Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã phân tích kỹ bản đồ đất đai khu vực sân bay Miếu Môn được lập năm 1992. Thời điểm đó không có tranh chấp, những vi phạm đất đai đều xảy ra sau thời điểm này.

Với các hộ dân đang ở trong khu vực sân bay Miếu Môn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, không có ông Lê Đình Kình và những người đang đồng ý kiến với ông Lê Đình Kình. Ông Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn.

"Ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận Thanh tra. Theo quy định pháp luật, ông Kình chỉ có quyền phản ánh thông tin thêm về đất đai hoặc có đơn thư tố cáo về vấn đề này. Ông cũng đã có đơn và TP Hà Nội đã xử lý đúng quy trình", Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay.

Cũng theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, với phương án bồi thường mới đã được cơ quan chức năng xây dựng, 14 hộ dân trong khu vực đất sân bay Miếu Môn hết sức ủng hộ, đồng tình, sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Việc ông Kình khiếu nại nhân danh 14 hộ dân là không có căn cứ.

Sau khi thông tin về kết luận thanh tra được phản ánh trên báo chí, nếu dư luận nhân dân còn nhiều ý kiến trái chiều thì Đoàn Thanh tra sẽ có buổi tiếp xúc để thông tin thêm đến người dân Đồng Tâm.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ thực hiện theo kết luận Thanh tra 2346 của Thanh tra TP Hà Nội, tăng cường thông tin để người dân Đồng Tâm nắm được thông tin và đồng thuận. Nhất là khi sắp tới Bộ Quốc phòng sẽ xây dựng các công trình quốc phòng tại sân bay Miếu Môn.

Trước đó, chiều 25/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng đã chủ trì cuộc họp công bố kết quả rà soát của cơ quan này về tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn (Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) do Thanh tra TP Hà Nội thực hiện.

Thanh tra Chính phủ kết luận: 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, đã được các cấp có thẩm quyền của Chính phủ và UBND TP Hà Nội giao cho đơn vị quản lý cấp 1, quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bài, ảnh, video: Hoàng Dương/Báo Tin tức

1 nhận xét:

  1. Đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi; không cần phải bàn cãi gì nữa; người dân Đồng Tâm cũng đã nhất trí; không thể nghe theo luận điệu của bọn chống đối chính quyền được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog