Chia sẻ

Tre Làng

THIÊN CHÚA KHÔNG DẠY NGƯỜI TA LÀM ĐIỀU PHẢN NGHỊCH


Hai linh mục dòng chúa cứu thế Thái Hà là Nguyễn Ngọc Nam Phong và Nguyễn Văn Toản đang ra sức bênh vực mẹ con nhà Cấn Thị Thêu bằng cách khoác lên người mẹ con nhà này tấm áo Thiên sứ. Chúng gọi đám chống phá nhà nước là những “ngôn sứ, sẵn sàng dấn thân và chịu những đày ải, hi sinh cho công lý, sự thật” và "chị cùng các con đã được “cùng đi với Chúa Giê-su” trên một con đường như dòng chữ thể hiện trên chiếc áo mà con chị - Trịnh Bá Phương vẫn thường mặc. Đó là con đường của đau khổ, nhưng cũng là con đường để cứu rỗi, đường dẫn tới vinh quang. Mong chị và gia đình vững bước".

Bằng cách tung hô cổ súy cho những hành vi chống phá nhà nước, 2 tay linh mục này đang bôi tro trát trấu vào Thiên chúa.

Không có chúa nào răn dạy con chiên của mình làm điều ác độc, chống lại chính quyền, làm tay sai cho giặc. Không có chúa nào dạy các linh mục cổ súy cho hành vi khủng bố, giết người. Không có chúa Jesus nào dạy con chiên lật lọng, biễn lũ ác quỷ thành thiên sứ...

Kinh Thánh cho biết chính quyền là một thiên chức. Tân Ước Roma 13:1-2 chép rằng: "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình."

Kinh Thánh ghi rõ trách nhiệm của chính quyền đối với công dân như sau:

a) Chính trực: "Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ." (Rô ma 13:3a)

b) Khen thưởng người làm điều lành: "Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng" (Rô ma 13:3b), (1 Phi e rơ 2:14).

c) Làm ích cho công dân: "Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi" (Rô ma 13:4a).

d) Xét đoán công bình, phạt kẻ làm dữ: "Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ" (Rô ma 13:4b), (1 Phi e rơ 2:14).

Kinh Thánh cũng dạy tín đồ phải làm tròn những bổn phận của công dân đối với chính quyền. Những bổn phận ấy được nêu rõ như sau:

a) Vâng phục vì cớ lương tâm: "Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình" (Rô ma 13:1a). "Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập nên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành" (1 Phi e rơ 2:13-14). "Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm" (Rô ma 13:5). "Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành" (Tít 3:1).

b) Tôn trọng và kính sợ: "Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời, và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi." (Xuất 22:28). "Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua." (1 Phi e rơ 2:17). "Sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính" (Rô ma 13:7b).

c) Nộp thuế và đóng góp: "Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đày tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp" (Rô ma 13:6,7a).

d) Cầu thay: "Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta" (1 Ti mô thê 2:1-3).

Nói gọn là "Tín đồ Ki tô hữu phải vâng phục chính quyền vì chính quyền do Đức Chúa trời đặt lập và chính quyền phải nghiêm trị kẻ gian và bảo vệ người dân lành.

So sánh hành vi của 2 linh mục nói trên với 10 điều răn của chúa thì ít nhất chúng đã vi phạm Điều 3 (Không được dùng danh Đức Chúa Trời một cách thiếu suy xét) và Điều 9 (Không được làm chứng dối).

Rõ ràng, thiên chúa không dạy người ta làm điều phản nghịch bao giờ. Có thể nói hành vi của Nguyễn Ngọc Nam Phong và Nguyễn Văn Toản là phản chúa, hại dân, hại nước, cần phải được nghiêm trị.

13 nhận xét:

 1. Những kẻ lợi dụng tôn giáo thực chất lại không có tí nào hiểu biết về tôn giáo mà chỉ lợi dụng cái vỏ bọc đấy mà thôi; Thực chất làm gì có thứ đạo nào dạy con dân làm điều ác, chống đối nhà nước chính quyền; chỉ là có những kẻ biết được về sự đa dạng tôn giáo ở nước ta mà lợi dụng điều đó chia rẽ nội bộ dân tộc mà thôi

  Trả lờiXóa
 2. Đừng có nghĩ rằng cứ làm điều ác rồi khoác lên mình tấm áo thiên sứ, con chúa rồi nghĩ rằng có thể lòe được mọi người rầng mình vô tội. Thực chất những hoạt động của mẹ con Cấn Thị Thêu cùng với cả 2 tên linh mục bênh vực 2 mẹ con ả cũng đều đã rõ ràng là chống đối chính quyền nhà nước chứ chẳng có gì tốt đẹp cả, có khoác thêm nhiều tấm áo chúa đi chăng nữa thì người ta cũng dễ dàng nhìn rõ bản chất thôi

  Trả lờiXóa
 3. Có là đạo nào đi chăng nữa thì đã là con người thì phải sống sao cho không thẹn với người và cuộc đời. Vậy mà những thành phần như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Toản trước giờ đã "ra sức" làm những việc trái với đạo lí con người; ai đời người truyền đạo cho những người khác lại sống trái lương tâm, miệng tuyền truyền những thứ chống đối lại chính quyền , đất nước nơi mình đang sinh sống. Có vẻ như 2 ông ta đang bị làm dụng quá những quyền lợi và ưu ái mà nhà nước dành cho tôn giáo rồi

  Trả lờiXóa
 4. Rõ ràng không phải cứ làm bừa làm sai rồi nghĩ rằng khoác lên tấm áo con của chúa nghĩa là làm đúng. Hành động của mẹ con Cấn Thị Thêu rõ ràng không hề được nhân dân ủng hộ, vậy sao có thể nói là giúp dân, hi sinh cho công lý , sự thật? Hay chính bản thân Nguyễn Ngọc Nam Phong cùng đồng bọn đang muốn lấy đạo để che lấp đi những sai lầm đó giúp mẹ con ả?

  Trả lờiXóa
 5. Dừng bày ngay những cái trò bỉ ôi bênh vực nhau đi NGuyễn Ngọc Nam Phong ạ. Đừng mong rằng cái mác linh mục sẽ giúp ông tiếp tục lòe bịp nhân dân được mãi, rồi dần dần cái kim trong bọc cũng lòi ra, người dân công giáo sẽ chẳng còn tin vào những lời mất dạy mà ông nói nữa đâu. Cố gẳng sống ngày nào thì làm tốt cái vị trí linh mục của mình đi tốt hơn việc ngồi lo chuyện bao đồng đấy

  Trả lờiXóa
 6. Chuyện nào có 2 cái cha linh mục này chỗ mồm vào là y rằng có liên quan đến nội dung chống phá nhà nước chính quyền. Có vẻ như sợ người khác không rõ ý đồ của mình hay sao mà cần phải nỗ lực tới mức vậy? Đúng là không thể nào chấp nhận nổi cái kiểu linh mục tiếp tục lấy vỏ bọc của mình ra để bàn và can thiệp chuyện chính trị như thế này nữa

  Trả lờiXóa
 7. Thử hỏi đối chiếu những hành vi của mẹ con Cấn Thị Thêu với những điều mà chúa giáo đã dạy mà sai nhiều thế thì đấy có phải là người đáng để bênh vực hay không? Sống sai lệch, trái với những điều chúa dạy thì đừng có đòi khoác lên tấm áo người con của chúa. 2 vị linh mục xin hãy sông sao cho đứng đắn đừng tiếp tục làm trò hại nước hại dân nữa

  Trả lờiXóa
 8. Lời vàng ngọc của thiên chúa đâu để ai thích bịa đặt là bịa đặt được. Thiên chúa không bao giờ dung túng cho những ai bịa đặt sự thật và bênh vực cho sai trái. Hành vi của hai vị linh mục tại dòng chúa cứu thế Thái Hà hoàn toàn đã đi ngược lại với những điều chúa răn dạy.

  Trả lờiXóa
 9. Thiên chúa hướng con người ta tới những điều tốt đời đẹp đạo thế nhưng hiện nay Công giáo đang chứa chấp những kẻ đột lốt linh mục, mượn danh tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, vào công giáo để xem đây như một tấm lá chắn cho các hoạt động vi phạm pháp luật, hoạt động trái lương tâm trái lời dạy của chúa, đánh mất đi hình ảnh Công giáo trong lòng giáo dân cũng như nhân dân.

  Trả lờiXóa
 10. Bọn phản CHÚA chính là bọn bôi xấu tòa giảng là nơi chỉ để rao giảng lời CHÚA và kinh thánh .Chuyện rõ ràng như ban ngày chính là sự thật về một số linh mục luôn luôn dùng tòa giảng rêu rao những chuyện chống phá chính quyền,kích động giáo dân phản ứng gây náo loạn xã hội.. Đó chính là đã làm viêc chính trị, xa rời mục vụ , làm sai giáo luật.Mới chỉ có 3-4 linh mục bị hội đồng giám mục VN xử lý nội bộ Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những kẻ lợi dụng tín ngưỡng để chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật nước CHXHCN VIỆT NAM không bị trừng trị.

  Trả lờiXóa
 11. Dù bất kì tôn giáo nào cũng hướng con người đến với điều tốt đẹp, công giáo cũng vậy, không có chúa nào dạy con chiên của mình làm điều sai trái, bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng xấu đến nền chính trị quốc gia dân tộc. Hành vi của các linh mục giáo xứ Thái Hà đã đi ngược lại với những lời dạy của chúa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng như bạn nói, chúa không dạy con chiên làm điều xấu.

   Xóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog

Fanpage