Chia sẻ

Tre Làng

Chém gió tý: CẦN TRUY TỐ TỘI HIẾP DÂM KHÔNG THÀNH KHI NGHE CHỬI:"ĐỊT MẸ MÀY!"

Lâu nay, trong nhiều vụ cơ quan công quyền xử lý "tội phạm" hoặc chưa phải "tội phạm", ta thường bắt gặp một cụm từ "địt mẹ mày" quen tai đến mức chúng ta coi đó là một hành vi rất bình thường. Tuy nhiên, nếu đưa cụm từ này cho các nhà văn hóa giám định, rõ ràng hành vi "địt mẹ mày" là hành vi muốn giao cấu với mẹ đối tượng ngoài ý muốn, vì đa phần mẹ đối tượng đều đã già, hoặc thậm chí một số trường hợp đã chết. 

Hành vi giao cấu với người khác ngoài ý muốn đã được điều chỉnh trong bộ luật hình sự về tội hiếp dâm, hoặc cưỡng dâm tại điều 111, điều 113 bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009.

Một thực tế khách quan là đa phần ý muốn phạm tội này thường là không thành, vì mấy khi có thể gặp và đè mẹ đối tượng ra để hãm hiếp, cưỡng hiếp hoặc cưỡng dâm được. Khi đó, hành vi "địt mẹ mày" sẽ thuộc vào một trong hai hành vi được quy định tại bộ luật hình sự tại điều 18 và điều 19

Điều 18. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này."

Đối với đa số khách quan mà nói, hành vi mong muốn "địt mẹ mày" thường vào trường hợp điều 19, bởi vì khó, hoặc không thể gặp mặt được mẹ của đối tượng, kể cả khi gặp mẹ của đối tượng rồi thì cũng không còn hứng địt mẹ mày nữa. Đối với dân đen mà nói, thì hành vi này sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nếu là người của nhà nước mà có hành vi mong muốn "địt mẹ mày" tức là anh hiểu luật mà còn cố tình phạm luật mặc dù không cố gắng thực hiện tội phạm đến cùng tuy không có gì ngăn cản. Hành vi này có phần vi phạm vào điều khoản "lạm quyền khi thi hành công vụ". Trong trường hợp hành vi "địt mẹ mày" lại đi kèm cách biểu hiện cảm xúc bằng chân tay, công cụ hỗ trợ, trong một số trường hợp sẽ vi phạm các điều khoản về tội "cố ý gây thương tích" hoặc làm nhục người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog