Chia sẻ

Tre Làng

ĐỐ VUI

Có một bạn giấu tên ở địa chỉ: ...vodanh@yahoo.com.vn có gửi cho mỗ đây một câu đố và đề nghị đăng trên Dangan BLOG để bà con xa gần cùng suy nghĩ giải đố cho vui. 
Ai giải đố nhanh và chính xác nhất sẽ được vinh danh (Vì không có kinh phí làm giải thưởng)
Mời bà con xa gần tham gia.
"Con gì đói thì no, to thì bé." Là con gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog