Chia sẻ

Tre Làng

TỔNG BÍ THƯ: 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NHIỆM KỲ MỚI

Cuteo@

Tại  phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng sáng 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo có tiêu đề:“Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Cụ thể là:

1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan lieu.

3. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

4. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

5. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đó là những nhiệm vụ trọng tâm mà nhiệm kỳ tới phải giải quyết.

18 nhận xét:

 1. 6 nhiệm vụ trọng tâm là 6 việc đảng ta phải làm và phải làm bằng được để chèo lái con đường cách mạng đi đến thành công trọn vẹn. ngày nay khi đất nước đang vào guồng phát triển lên tầm cao mới thì vai trò của đảng càng ngày càng quan trọng và việc chỉnh đốn đảng là luôn luôn cần thiết để đảng ta luôn thật sự vững mạnh.6 nhiệm vụ phục vụ 1 lợi ích duy nhất là mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, và chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 3. Mong rằng Đại hội Đảng XII sẽ diễn ra thành công rực rỡ, bầu ra được những con người ưu tú nhất lãnh đạo đất nước Việt Nam ta, như theo lời của bác tổng bí thư, là nhiệm kỳ mới phải giải quyết những vấn đề đặt ra ở trên! Vai trò quan trọng của ĐCS ta là một điều đã được khẳng định qua rất nhiều năm! Mong rằng đất nước ta sẽ không ngừng phát triển và ngày càng có uy tín trên trường quốc tế!

  Trả lờiXóa
 4. Xin chúc mừng đại hội Đảng cộng sản Việt nam lần thứ XII. Chúc đại hội thành công tốt đẹp sớm biến sức mạnh của thành quả cách mạng của kỳ trước kết hợp với nghị quyết mới đi vào cuộc sống. Chúng ta có quyền hy vọng một Đại hội đổi mới, nâng cao ý chí nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân! Xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, mọi người đều được hưởng phúc lợi xã hội!

  Trả lờiXóa
 5. Mấu chốt thành công của mọi thắng lợi cách mạng nước ta đều xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tại đại hôi Đảng lần thứ XII lần này 6 nhiệm vụ trọng tâm mang tính toàn diện được Tổng bí thư báo cáo trong buổi lễ khai mạc thể hiện hướng đi trên con đường Đảng lãnh đạo đất nước ta tiến bước phát triển mới, mong rằng đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao nhất về mọi mặt.

  Trả lờiXóa
 6. Hoan ngênh đại hội XII của Đảng. Nhân dân mong chờ đại hội bầu những lãnh đạo có hướng đi mới cho đất nước phát triển toàn diện hơn. tôi tin tưởng kỳ đại hội này có bước đột phá .lãnh đạo dám hứa với dân, dám làm vì Nước vì dân thay đổi thức trạng xã hội đang yếu kém về văn hoá đạo đức lối sống.

  Trả lờiXóa
 7. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã khắc họa hình ảnh thần thánh của những người con ưu tú của đảng CSVN dẫn đầu các đoàn quân chiến thắng giặc xâm lược, giặc dói, giặc dốt. Một lần nữa trọng trách lãnh đạo cách mạng Việt Nam đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cùng các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các lực lượng tiến bộ trên thế giới xây dựng lòng tin chiến lược, hợp tác là nhân tố đảm bảo hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển kinh tế tiếp tục là trọng trách thiêng liên cho mỗi cán bộ đảng viên để Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như di nguyện của Bác Hồ sớm thành hiện thực.

  Trả lờiXóa
 8. Rất đúng theo y nguyện người dân, phải đặt lợi ích của dân tộc quốc gia lên trên hết, muốn có được những điều tốt đẹp đó nhất thiết phải có những cán bộ có tầm có tâm vì nhân dân mà phục vụ trên cơ sở đó các cấp lãnh đạo nên quan tâm và có những biện pháp dứt khoát, mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong bộ máy nhà nước và ngoài xã hội, giữ vững lòng tin của nhân dân sẽ là thắng lợi trên bước đường xây dựng đất nước tươi đẹp mai sau.

  Trả lờiXóa
 9. Tư tưởng lự chọn hiền tài cho đất nước của chủ tịch Hồ Chí Minh được ông Hoàng chí Bảo nhắc tới "Dân chủ giúp cho trong đảng, trong dân cùng nhau bàn bạc tìm ra chân lý, tìm ra sản phẩm chúng ta đang cần, tức là con người có tài có đức phục vụ đảng phục vụ nhân dân hiện nay.Điều này cho thấy,đại hội đảng XII nhất định sẽ xây dựng được đội ngũ lãnh đạo chiến lược lãnh đạo cao nhất của đảng ,nhà nước xứng tầm. Tiếp bước đưa nước ta trên con đường đổi mới, phát triển bền vững. Dư luận đang kỳ vọng vào hơn 1500 đại biểu đại hội toàn quốc của đảng.

  Trả lờiXóa
 10. Ở cấp cơ sở tình trạng nâng đỡ, " Chạy trọt" cán bộ vẫn còn diễn ra ở nhiều vĩnh vực, nhiều địa bàn. Điều này gây bức xúc rất lớn trong nhân dân và cán bộ các đơn vị; vấn đề xin việc được nhân dân gọi bằng những câu cửa lưỡi như là "Chạy việc", họ coi đó là việc làm bắt buộc và khi nhìn ở góc độ khác thì rõ ràng đây là vấn đề cực kì nguy hại, làm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước VN. Do vậy tôi mong rằng Đảng ta cần có những giải pháp quản lý nhân sự sao cho phù hợp với lợi ích của nhân dân và cán bộ, đúng như Thân Nhân Trung đã từng nói "Hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia", quy tụ được nhân tài như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm trong những ngày đầu lập nước!

  Trả lờiXóa
 11. Đây được coi là những nhiệm vụ trọng tâm để VN tiến lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đồng thời củng cố nền chính trị xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu này đã được đề ra từ những kì đại hội trước nhưng kì này là bổ sung, là thay đổi sao cho phù hợp nhất với thời thế phát triển của từng giai đoạn tương xứng với sự phát triển của xã hội, của thế giới.

  Trả lờiXóa
 12. Chúng ta đã có nhiều những thành tựu qua nhiều năm đổi mới và đang trên đà phát triển. 6 nhiệm vụ này toàn là những nhiệm vụ quan trong quá trình đẩy mạnh sự phát triển của đất nước. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay xu thế của thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự vận động không ngừng, đại hội năm nay có nhiều điểm mới, như lần đầu có tới 10 vị lãnh đạo thuộc BCT không ứng cử, đó cũng là mong muốn có thêm lớp trẻ thổi luồng gió mới vào đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 13. Hầu hết các đại hội đã diễn ra đều nên ra những nhiệm vụ này ,nhiệm vụ nào cũng mang tính cấp thiết và vô cùng quan trọng trong tiến trình xây dựng thành công CNXH của chúng ta. Tuy nhiên qua mỗi thời kỳ lại cần có sự đổi mới, để thích nghi với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước và những chính sách tác động của thế giới. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhiều thiếu sót nhưng với sự đồng lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thì không gì là không thể và chúng ta có cơ sở niềm tin vững chắc vào sự thành công của CNXH trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 14. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong khuôn khổ đại hội lần thứ 12 này, 6 nhiệm vụ đã được đưa ra một cách rất rõ ràng cụ thể. Đây là những nhiệm vụ vô cùng cấp bách trong thời kỳ đất nước ta đang dần hội nhập đổi mới, thế giới phát triển không ngừng , nếu chúng ta không đưa ra được đúng phương hướng, nhiệm vụ đạt được thì sẽ bị thụt lùi nhanh chóng. Ai sẽ là người đủ đức đủ tài để có thể gánh vác trọng trách cao cả đó. Chúng ta cùng chờ đợi.

  Trả lờiXóa
 15. Sáu chiến lược là cả một quá trình. Không thể một sớm một chiều hoàn thành được, bởi vậy chúng ta cần cố gắng thúc đẩy đổi mới theo từng giai đoạn. Trong những năm trước chúng ta đã có những thành tựu nhất định, đó sẽ là tiền đề trong việc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ công bằng văn minh như định hướng của bác hồ và đảng nhà nước ta. Mong rằng đất nước ta có thể chung tay, đồng lòng giữa nhân dân với chính quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa đất nước đi lên.

  Trả lờiXóa
 16. Người dân chúng tôi luôn mong chờ có những đột phá mới cho sự phát triển của đất nước, đó chính là lý do đặt sự tin tưởng, vào Đảng. Đại hội nếu chọn được những người vì dân vì nước, đưa ra được những mục tiêu ngắn hạn, đề xuất ra được các phương thức hoàn thành mục tiêu, đặt lợi ích dân tộc lên lợi ích cá nhân thì đất nước sẽ phồn vinh, nhân dân sẽ hạnh phúc. Chúc và tin tưởng Đại hội lần này bầu ra được những người như vậy.

  Trả lờiXóa
 17. 6 mục tiêu mà Tổng bí thư đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc đã thể hiện những yêu cầu tất yếu và quan trọng cho Đảng và nhân dân để có thể đạt được mục tiêu phát triển trong giai đoạn sắp tới. 6 điều ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Chúng ta hãy làm tốt nhiệm vụ của mình là phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra đồng thời bắt kịp với thế giới, thế mới có thể đảm bảo nước ta phát triển thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Trả lờiXóa
 18. Các thế lực thù địch đang ra sức chống đối Đảng và Nhà nước ta trong thời điểm này. Chúng cố tình gây ra những bất ổn để làm ảnh hưởng trực tiếp tới kỳ Đại hội Đảng. Tuy nhiên chúng sẽ không làm được gì cả, bởi mục đích của chúng không phải là vì nhân dân mà chỉ vì cái tôi của bọn chúng, chỉ vì những đồng tiền mà chúng kiếm được. Như thế thì sẽ chẳng bao giờ có ai tin, có ai theo bọn chúng cả.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog