Chia sẻ

Tre Làng

LINH MỤC XỨ LƯU MỸ ĐANG XÂM HẠI QUYỀN TRẺ EM Cuteo@ Chăn dắt giáo dân kiểu mọi rợ rừng rú như mấy cha đạo Giáo xứ Lưu Mỹ là không thể chấp nhận.  Sử dụng thần quyền, lợi dụng...
THÔNG NÃO NHẸ NHÀNG VỤ SƯ ĐÒI TIỀN CHUỘC Nguyen Quang Thông não nhẹ nhàng vụ Sư đòi tiền "chuộc"  (phiên bản lịch sự ko chửi bậy). Các bạn kền kền đang lu loa...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog