Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG CÔNG BỐ NHỮNG BẢN ÁN CÁC TỘI VỀ AN NINH QUỐC GIA

Không công bố bản án các tội về an ninh quốc gia

(PLO)-TAND Tối cao vừa ban hành công văn 144/TANDTC-PC gửi TAND các cấp hướng dẫn thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán về việc công khai bản án, quyết định trên công thông tin điện tử của Tòa án.

Theo đó, TAND Tối cao lưu ý: để xác định bản án, quyết định có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước không được công bố thì phải căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan đến danh mục bí mật nhà nước đã ban hành.

Đáng chú ý, theo quy định tại Quyết định số 01/2004/QĐ-TTg ngày 05-01-2004 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của TAND thì không công bố những bản án, quyết định liên quan đến việc xét xử các vụ án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Không được công bố những bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị (bị kháng cáo, kháng nghị toàn bộ hoặc một phần).

Đáng chú ý, trước khi xét xử vụ án, khi phố biến quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, Chủ tọa phiên tòa phải thông báo cho họ biết bản án, quyết định vụ việc mà họ là người tham gia tô tụng thuộc diện được công bố và quyền của họ được yêu cầu giữ bí mật một số thông tin theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu về giữ bí mật của người tham gia tố tụng trước khi mở phiên tòa, phiên họp phải được làm băng văn bản, trong đó nêu rõ lý do đê Tòa án xem xét.

Trường hợp người tham gia tố tụng vắng mặt và Tòa án xét xử vắng mặt họ theo quy định của pháp luật mà người vẳng mặt không có văn bản yêu câu Tòa án giữ bí mật thông tin thì được xác định là họ không yêu cầu giữ bí mật thông tin.

Bản án, quyết định đã công bổ nhưng thuộc trường hợp không được công bổ hoặc được công bố không chính xác thì Chánh án Tòa án nơi giải quyết vụ việc có trách nhiệm xem xét, quyết định việc gỡ bỏ bản án, quyết định đó.

L.THANH

1 nhận xét:

  1. Công văn đã công bố, quy định cũng đã rõ ràng. Đề nghị TAND các cấp tiếp nhận và triển khai thực hiện một cách chính xác, đúng trình tự; tránh để những rắc rối liên quan đến pháp luật xảy, đặc biệt với các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia thì càng phức tạp

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog