Chia sẻ

Tre Làng

CUỐI TUẦN THƯ GIÃN NÀO

Tình hình là tôi phải đi thẩm định và bảo dưỡng sức khỏe ít ngày. Bốt loạt sốc & độc này lên phòng cháy chữa cháy. Các anh liệu bảo ban nhau mà trông nom nhà cửa. Ít bữa tôi zìa.

Vừa hồng nhá


Lại vừa chuyên hehe.


Chán bánh chưng nhưng vẫn...thèm xôi. Haizz.


Mông ôi là mông...


Cái đ...


Cú có gai?


Hệ phương trình giáo dục xứ An-nam


Khi Thánh giành lộc


Gia truyền & tay chuyên.


Võ sĩ bọ ngựa

Nguồn: nhặt trên NET

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog